Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 12-ПВР/НС
Хасково, 04.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на специалист - технически сътрудници към РИК- 29 Хасково.

С оглед подпомагане дейността на РИК 29-Хасково при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на Република България насрочени за 14 ноември 2021 г., на основание  чл. 63 ИК и в изпълнение на Решение №542-ПВР/НС от 16.09.2021г. на ЦИК-София,  РИК 29- Хасково

Р Е Ш И:

Назначава за  специалисти-технически сътрудници към РИК-Хасково, считано от 04.10.2021г. до 14 дни от произвеждането на изборите  включително,  следните лица:

 • Мария Ставрева Стоянова,
 • Иванка Георгиева Георгиева
 • Елена Янкова Колева,
 • Теодора Недкова Пешева
 • Бойко Миленов Динев

Определя месечно възнаграждение на всеки един от експертите  в размер на 560 лв, месечно.

За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен държавен орган, лицата посочени по-горе, получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението по настоящото решение.

Назначените по-горе лица ще осъществяват функциите си от датата на назначаването им до 14 /четиринадесет дни/  от  произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. - 28 ноември 2021 г., съответно – 5 декември 2021 г.

Копие от решението да се изпрати на Областен управител-Област Хасково за сключване на граждански договори с определените лица.

Месечното възнаграждение на специалист – технически сътрудник  към РИК да се определи, съгласно Решение №542-ПВР/НС от 16.09.2021г. на ЦИК-София.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 04.10.2021 в 18:34 часа

Календар

Решения

 • № 431-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

 • № 430-ПВР / 21.11.2021

  относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

 • № 429-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения