Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 10-ПВР/НС
Хасково, 04.10.2021

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 9-ПВР/НС от 28.09.2021г. на РИК 29 –Хасково.

С горното решение РИК-Хасково е назначил специалист-експерти и специалист - технически сътрудници за подпомагане дейността на комисията. РИК 29 Хасково служебно установи, че е допусната грешка в изписване  имената на Ирина Аргирова  Иванова-Митева, поради което и на основание чл.70, ал.4 от ИК,  РИК 29- Хасково

 

Р Е Ш И:

  1. Допуска поправка на техническа грешка на назначения специалист-експерт , като вместо Ирина Аргирова  Иванова-Митева , да се чете Ирина Иванова Аргирова –Митева.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 04.10.2021 в 18:32 часа

Свързани решения:

9-ПВР/НС/28.09.2021

Календар

Решения

  • № 431-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

  • № 430-ПВР / 21.11.2021

    относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

  • № 429-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения