Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 1-ПВР/НС
Хасково, 25.09.2021

ОТНОСНО: определяне на адрес на РИК 29-Хасково, приемно време на комисията, място и начин на обявяване на Решенията на РИК 29 – Хасково

На основание чл. 72, ал. 1 , т.1 от ИК и в изпълнение на Решение № 546-ПВР/НС  от 17.09.2021г. на ЦИК-София,  РИК 29- Хасково прие следното

Р Е Ш И:

 Определя адрес, на който ще се помещава РИК 29 - Хасково:

гр.Хасково, ул.„Драгоман " № 2, Спортна  Зала „Дружба" , вход Северен.

Адресът на сградата да се оповести публично чрез публикуване на интернет страницата на РИК.

 1. Приемното време на комисията е: всеки ден, от 09.00 часа до 17.00 часа.
 2. Решенията на РИК се обявяват на Информационно табло на етаж 1, в която се помещава комисията. Таблото се обозначава с надпис с големи букви: „РЕШЕНИЯ НА РИК".
 3. РИК обявява решенията си в деня на приемането им чрез поставяне на таблото по т.1. На екземплярите от решенията , които се поставят на информационното таблото се отбелязват датата и часът на поставянето им. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни (72 часа) от поставянето, като върху тях се отбелязва датата и часът на свалянето. Поставянето и свалянето се удостоверяват с подписите на най-малко двама от членовете на комисията, предложени от различни партии и коалиции. Свалените екземпляри се съхраняват в архива на комисията. Всички решения на РИК се публикуват и на интернет страницата на комисията.

 

 Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 27.09.2021 в 14:22 часа

Календар

Решения

 • № 431-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК №291100020, находяща се в община Ивайловград.

 • № 430-ПВР / 21.11.2021

  относно: Произнасяне по Жалба –Сигнал от Росица Петрова Атанасова –упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат.

 • № 429-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване от машинно гласуване в гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 293400040, находяща се в община Хасково.

всички решения