13.11.2016

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН

В ОБЛАСТ ХАСКОВО ПРИКЛЮЧИ ИЗБОРНИЯ ДЕН В 20.45 ЧАСА

06.11.2016

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН В ОБЛАСТ ХАСКОВО В 21:00 ЧАСА

05.11.2016

Съобщение

ОБЩ БРОЙ ИЗБИРАТЕЛИ ЗА ОБЛАСТ ХАСКОВО 

ИЗБИРАТЕЛИ

04.11.2016

Съобщение

02.11.2016

Определя секции за гласуване по общини на територията на област Любимец

 1. Определя секции за гласуване по общини на територията на област Любимец на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в сгради с повече от един етаж или секции на горния етаж в  изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на дата 06.11.2016 година, съгласно приложение №1-неразделна част от настоящото Решение.
 2. В изборният ден, 06 ноември 2016 г. /както и за втори тур/, за транспорт на хора с увреждания на опорно - двигателния апарат или на зрението, заявили желание да гласуват, ще бъдат използвани с автомобилите на съответните общини на територията на област Любимец. Заявки за осигуряване на транспорт на хора с увреждания в изборния ден ще се приемат на телефони :0882956702;0884159960 и 0884171486. С Избирателна секция №291700004 в гр. Любимец,/пл. „3-ти март” №1 Настоящото решение да се оповести на сайта и на информационното табло на РИК 29-Хасково.
30.10.2016

Съобщение

Актуален списък към 30.10.2016г. за съставите на СИК сформирани на територията на Община Любимец

Списък на СИК за Община Любимец

29.10.2016

Съобщение

Заседанието на Районна избирателна комисия - гр. Хасково е насрочено за 29.10.2016г. от 18.00 часа.

Календар

Решения

 • № 312-ПВР/НР9 / 13.11.2016

  относно: Решение относно РЕШЕНИЕ № 4014-ПВР/13.11.16г. на ЦИК-София.

 • № 311-ПВР/НР9 / 13.11.2016

  относно: Разглеждане на жалба заведена в Регистър жалби с Вх. рег. № 13/13.11.2016 год. в 17.20 ч. и в Общия входящ регистър с Вх. рег. № 418/13.11.2016 год. , подадена лично от Смиляна Николова- Нитова- Кръстева – пълномощник на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Младенова Йотова като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 13.11.2016 год.

 • № 310-ПВР/НР9 / 13.11.2016

  относно: Разглеждане на жалба заведена в Регистър жалби с Вх. рег. № 10/11.11.2016 год. в 17.38 ч. и в Общия входящ регистър с Вх. рег. № 391/11.11.2016 год. , подадена лично от Чавдар Георгиев Георгиев – пълномощник на Инициативен комитет за издигане на Румен Георгиев Радев и Илияна Младенова Йотова като независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 13.11.2016 год. ,

всички решения