Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 02.10.2022

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Доника Генчева Ташева3-1/30.09.2022
Миглена Георгиева Георгиева3-2/30.09.2022
Радостина Янчева Митева3-3/30.09.2022
Димитър делев Димитров3-4/30.09.2022
Иван Колев Колев3-5/30.09.2022
Янка Христова Христозова3-6/30.09.2022
Росица Костадинова Малчева3-7/30.09.2022
Ангел Николов Кацаров3-8/30.09.2022
Пенка Делчева Тонева3-9/30.09.2022
Здравка Мариева Колева3-10/30.09.2022
Добринка Генева Стоева3-11/30.09.2022
Събка Димитрова Йовчева3-12/30.09.2022
Памела Симеонова Симеонова3-13/30.09.2022
Надежда Николова Андреевска3-14/30.09.2022
Мария хубенова Пончева3-15/30.09.2022
Мария Йорданова Петрова3-16/30.09.2022
Георги Грозев Борисов3-17/30.09.2022
Иван Желязков Караиванов3-18/30.09.2022
Минка Панева Димитрова3-19/30.09.2022
Виолета Тодорова Годжукова3-20/30.09.2022
Петко Манолов Бакърджиев3-21/30.09.2022
Калин Радев Калинов3-22/30.09.2022
Теодора Георгиева Захариева3-23/30.09.2022
Мария Атанасова Янкова3-24/30.09.2022
Тилчо Тенев Тилев3-25/30.09.2022
Костадин Харалампиев Ангелов3-26/30.09.2022
Таня Никова Тачева3-27/30.09.2022
Иван Георгиев Влашев3-28/30.09.2022
Господин Димитров Мирчев3-29/30.09.2022
Недялка Петрова Тодорова3-30/30.09.2022
Недялко Колев Мазгалов3-31/30.09.2022
Йовка Ангелова Добрева3-32/30.09.2022
Симона Николаева Неделчева3-33/30.09.2022
Иван Делчев Маринов3-34/30.09.2022
Цветко Желязков Пенев3-35/30.09.2022
Иванка Нейкова Атанасова3-36/30.09.2022
Венелина Димитрова георгиева3-37/30.09.2022
Божана Генева Сидерова3-38/30.09.2022
Йордан Анетов Арнаудов3-39/30.09.2022
Яни Георгиев Тодоров3-40/30.09.2022
Йорданка Георгиева Пенева3-41/30.09.2022
Росица Манолова Димитрова3-42/30.09.2022
Марийка Михова Маркова3-43/30.09.2022
Асен Демирев Асенов3-44/30.09.2022
Пенчо Генев Пенев3-45/30.09.2022
Златко Митков Сираков3-46/30.09.2022
Дочка Димитрова Кючукова3-47/30.09.2022
Борис Георгиев Кючуков3-48/30.09.2022
Ангел Филипов Голев3-49/30.09.2022
Пенка Делчева Папукчиева3-50/30.09.2022
Стоян Михайлов Димитров3-51/30.09.2022
Иван Николов Цветков3-52/30.09.2022
Силвия Василева Христова3-53/30.09.2022
Елена Иванова Цветкова3-54/30.09.2022
Михаил Димитров Димитров3-55/30.09.2022
Къна Димитрова Сарафова3-56/30.09.2022
Кръстинка Ангелова Ангелова3-57/30.09.2022
Делчо Георгиев Тенев3-58/30.09.2022
Станимир Димитров Димчев3-59/30.09.2022
Иван Русев Георгиев3-60/30.09.2022
Хубен Добрев Хубенов3-61/30.09.2022
Талю Лозков Налбантов3-62/30.09.2022
Росица Петева Пандулева3-63/30.09.2022
Стефан Василев Ночев3-64/30.09.2022
Сийка Алексиева Романова3-65/30.09.2022
Русю Георгиев Русев3-66/30.09.2022
Гинка Кирилова Вълкова3-67/30.09.2022
Георги Вангелов Илиев3-68/30.09.2022
Живка Любенова Георгиева3-69/30.09.2022
Надежда Иванова Янакиева3-70/30.09.2022
Недка Димитрова Щерева3-71/30.09.2022
Недялка Краева Георгиева3-72/30.09.2022
Тихомир Валендонов Марков3-73/30.09.2022
Христо Димитров Щерев3-74/30.09.2022
Костадин Димов Тамахкяров3-75/30.09.2022
Елена Атанасова Карамфилова3-76/30.09.2022
Михаил Янев Янев3-77/30.09.2022
Стоян Димитров Стоянов3-78/30.09.2022
Стефан Иванов Танев3-79/30.09.2022
Стефка Костадинова Тамахкярова-Нарлиева3-80/30.09.2022
Мариела Панайотова Танева3-81/30.09.2022
Иван Ангелов Тенев3-82/30.09.2022
Елеонора Маринова Кьосева3-83/30.09.2022
Ана Георгиева Араджиева3-84/30.09.2022
Живко Митков Желязков3-85/30.09.2022
Дора Чанкова Делчева3-86/30.09.2022
Добромира Славчева Заркова3-87/30.09.2022
Росян Димитров Колев3-88/30.09.2022
Монка Петкова Лакова3-89/30.09.2022
Иванка Крумова Бойчева3-90/30.09.2022
Емил Веселинов Димитров3-91/30.09.2022
Любомир Андреев Андреев3-92/30.09.2022
Стойчо Христов Панчев3-93/30.09.2022
Петко Митев Петков3-94/30.09.2022
Кремена Пенева Канева3-95/30.09.2022
Борислав Василев Василев3-96/30.09.2022
Желязка Янева Димитрова3-97/30.09.2022
Драго Станков Господинов3-98/30.09.2022
Никола Димитров Павлов3-99/30.09.2022
Диляна Господинова Комитова3-100/30.09.2022
Димитринка Борисова Павлова3-101/30.09.2022
Дияна Славчева Спирова3-102/30.09.2022
Димитър Славчев Сакалов3-103/30.09.2022
Гено Желев Генев3-104/30.09.2022
Пламен Делчев Делчев3-105/30.09.2022
ХРИСТО ЛЮБОМИРОВ ДИНКОВ3-106/30.09.2022
Мария Петкова Димова3-107/30.09.2022
Димитър Канев Петков3-108/30.09.2022
ПЕЙКО ГОСПОДИНОВ ПЕЙКОВ3-109/30.09.2022
ТАТЯНА МИТКОВА ТОДОРОВА3-110/30.09.2022
ГЕРГИНА ТОДОРОВА ПЕЙКОВА3-111/30.09.2022
СТОЙКА ДИМОВА ИВАНОВА3-112/30.09.2022
ДЕЛЧО ПЕТРОВ КОРАМЕНОВ3-113/30.09.2022
ГЕНЧО ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ3-114/30.09.2022
АНГЕЛИНА АТАНАСОВА ХУБЕНОВА3-115/30.09.2022
ЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА3-116/30.09.2022
Господин Иванов Тасев3-117/30.09.2022
СЛАВЧО БАНЕВ КАРЧЕВ3-118/30.09.2022
ИВАНКА ВАНГЕЛОВА ТОДОРОВА3-119/30.09.2022
ТЯНКО ТЕНЕВ СТАЙКОВ3-120/30.09.2022
ДЕЛЧО ЖЕЛЯЗКОВ МАДЖАРОВ3-121/30.09.2022
ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ3-122/30.09.2022
КЕРКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА3-123/30.09.2022
Димитринка Сотирова Кавалджиева3-124/30.09.2022
Николинка Даткова Факирова3-125/30.09.2022
Николина Стоянова Сотирова3-126/30.09.2022
Марин Стоянов Инджов3-127/30.09.2022
Анна Пеева Калчева3-128/30.09.2022
Димитрина Вълчева Илиева3-129/30.09.2022
Георги Иванов Скерлев3-130/30.09.2022
Ангелина Тодорова Кръстева3-131/30.09.2022
Мария Георгиева Георгиева3-132/30.09.2022
Янко Атанасов Илиев3-133/30.09.2022
Петя Николаева Колева3-134/30.09.2022
Лиляна Никова Петрова3-135/30.09.2022
Красимир Асенов Савчев3-136/30.09.2022
Колю Делчев Карабойдев3-137/30.09.2022
Митра Костова Стоева3-138/30.09.2022
Мария Димитрова Кирчева3-139/30.09.2022
Александра Стефанова Атанасова3-140/30.09.2022
Милка Дойчева Ангелова3-141/30.09.2022
Николина Димова Колева3-142/30.09.2022
Георги Делчев Христов3-143/30.09.2022
Данчо Тончев Димитров3-144/30.09.2022
Андрей Янков Андреев3-145/30.09.2022
Стефка Александрова Андреева3-146/30.09.2022
Илия Динков Георгиев3-147/30.09.2022
Наско Димитров Настев3-148/30.09.2022
Росен Вълчев Иванов3-149/30.09.2022
Красимир Василев Кирилов3-150/30.09.2022
Павлинка Христова Ванева3-151/30.09.2022
Гергана Иванова Маринова3-152/30.09.2022
Антоанета иванова Стойчева-Ванчева3-153/30.09.2022
Димитър Тодоров Попов3-154/30.09.2022
Георги Колев Манолов3-155/30.09.2022
Недялка Георгиева Манолова3-156/30.09.2022
Тонка Колева Караджова3-157/30.09.2022
Васил Тодоров Гюлев3-158/30.09.2022
Соня Пенчева Костадинова3-159/30.09.2022
Атанас Красимиров Сталев3-160/30.09.2022
Мата Димитрова Льондова3-161/30.09.2022
Никола Спасов Димитров3-162/30.09.2022
Атанас Иванов Павлов3-163/30.09.2022
Вълко Петков Пехливанов3-164/30.09.2022
Георги Тодоров Тодоров3-165/30.09.2022
Елена Димитрова Димитрова3-166/30.09.2022
Димчо Стоянов Гогов3-167/30.09.2022
Данка Атанасова Славилова3-168/30.09.2022
Делчо Костов Делчев3-169/30.09.2022
Васил Жечев Колев3-170/30.09.2022
Иван Николов Иванов3-171/30.09.2022
Тянка Александрова Христова3-172/30.09.2022
Димитър Тодоров Димитров3-173/30.09.2022
Николай Желязков Метларов3-174/30.09.2022
Християн Йорданов Митев3-175/30.09.2022
Милена Димитрова Димова3-176/30.09.2022
Станчо Колев Попов3-177/30.09.2022
Смаил Юсеинов Юсеинов3-178/30.09.2022
Димо Петров Димов3-179/30.09.2022
Огнян Жеков Жеков3-180/30.09.2022
Недялко Иванов Недялков3-181/30.09.2022
Йорданка Стоянова Маврова3-182/30.09.2022
Георги Маринов Янчев3-183/30.09.2022
Паскал Димитров Паскалов3-184/30.09.2022
Мирчо Петков Демирев3-185/30.09.2022
Тонка Тончева Георгиева3-186/30.09.2022
Мария Николова Банева3-187/30.09.2022
Росица Николова Донкова3-188/30.09.2022
Павлина Петева Атанасова3-189/30.09.2022
Димчо Атанасов Димчев3-190/30.09.2022
Диомира Георгиева Георгиева3-191/01.10.2022
Недялка Димитрова Матева3-192/01.10.2022
Дялка Христова Марчева3-193/01.10.2022
Елена Йорданова Стойкова3-194/01.10.2022
Валентина Делева Атанасова3-195/01.10.2022
Йорданка Иванова Иванова3-196/01.10.2022
Гошо Стоянов Атанасов3-197/01.10.2022
Въчка Анастасова Митева3-198/01.10.2022
Теодор Ташков Тодоров3-199/01.10.2022
Димитър Маринов Димов3-200/01.10.2022
Стоян Иванов Стоянов3-201/01.10.2022
Петричка Иванова Савова3-202/01.10.2022
Иван Пенков Ганев3-203/01.10.2022
Димчо Канев Димов3-204/01.10.2022

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 313-нс / 03.10.2022

  относно: Анулиране на разписка № 29023004 на СИК № 293400094 в изборите за народни представители на 02.10.2022 год.

 • № 312-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане протоколи от СИК № 293400092 и 290900058

 • № 311-НС / 02.10.2022

  относно: Преназначаване на членове от състава на СИК.

всички решения