Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 02.10.2022

ГЕРБ-СДС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Агавни Миграновна Тахмезян1-1/15.09.2022
Ангел Христов Желев1-2/15.09.2022
Ангелина Стайкова Иванова1-3/15.09.2022
Антон Спасов Николов1-4/15.09.2022
Антония Данаилова Йорданова1-5/15.09.2022
Атанас Илиев Георгиев1-6/15.09.2022
Атанаска Танева Димова1-7/15.09.2022
Бистра Илиева Павлова1-8/15.09.2022
Борис Митков Нохчев1-9/15.09.2022
Васил Димитров Асенов1-10/15.09.2022
Васил Димов Василев1-11/15.09.2022
Веска Захариева Костова1-12/15.09.2022
Вълко Кирилов Карасанов1-13/15.09.2022
Галин Стойчев Стойчев1-14/15.09.2022
Георги Вълканов Георгиев1-15/15.09.2022
Георги Димитров Георгиев1-16/15.09.2022
Георги Лозков Георгиев1-17/15.09.2022
Георги Марков Николов1-18/15.09.2022
Гинка Павлова Павлова1-19/15.09.2022
Горан Георгиев Господинов1-20/15.09.2022
Гюлистан Мехмедали Вели1-21/15.09.2022
Данчо Георгиев Ангелов1-22/15.09.2022
Данчо Христов Карев1-23/15.09.2022
Делчо Кирилов Бончев1-24/15.09.2022
Димитрия Янкова Петева1-25/15.09.2022
Димитър Кирков Митрев1-26/15.09.2022
Дияна Нейкова Колева1-27/15.09.2022
Добринка Георгиева Господинова1-28/15.09.2022
Евтим Христов Кавракиров1-29/15.09.2022
Елена Добрева Добрева1-30/15.09.2022
Елена Костова Славилова1-31/15.09.2022
Елена Красимирова Георгиева1-32/15.09.2022
Еленка Иванова Стайкова1-33/15.09.2022
Жечка Иванова Латева1-34/15.09.2022
Жечка Стойкова Георгиева1-35/15.09.2022
Живко Господинов Желев1-36/15.09.2022
Захари Деянов Караджов1-37/15.09.2022
Здравка Добрева Ангелова1-38/15.09.2022
Златомира Михаилова Делчева1-39/15.09.2022
Ива Марчева Иванова1-40/15.09.2022
Иван Анастасов Жеков1-41/15.09.2022
Иванка Илиева Желева1-42/15.09.2022
Иванка Михайлова Гинева1-43/15.09.2022
Илияна Петрова Илиева1-44/15.09.2022
Колю Георгиев Колев1-45/15.09.2022
Кристиян Ангелов Костадинов1-46/15.09.2022
Маргарит Пилев Пилев1-47/15.09.2022
Мариета Димитрова Христова1-48/15.09.2022
Марина Георгиева Атанасова1-49/15.09.2022
Анулиран1-50/15.09.2022
Мария Иванова Ангелова1-51/15.09.2022
Мария Илиева Илиева1-52/15.09.2022
Мартин Светозаров Севов1-53/15.09.2022
Марчо Тянков Масалджиев1-54/15.09.2022
Милка Спасова Тонева1-55/15.09.2022
Милко Симеонов Милев1-56/15.09.2022
Мирослав Делчев Делчев1-57/15.09.2022
Михаил Георгиев Иванов1-58/15.09.2022
Невенка Николаева Златанова1-59/15.09.2022
Недялка Дончева Спасова1-60/15.09.2022
Недялка Русева Балашева1-61/15.09.2022
Анулиран1-62/15.09.2022
Нели Тодорова Иванова1-63/15.09.2022
Никола Георгиев Николов1-64/15.09.2022
Николинка Димитрова Желязкова1-65/15.09.2022
Райко Атанасов Начев1-66/15.09.2022
Савко Гинев Ангелов1-67/15.09.2022
Светла Ангелова Тодева1-68/15.09.2022
Силвия Русева Стоева1-69/15.09.2022
Симеон Денчев Узунов1-70/15.09.2022
Станка Пейкова Георгиева1-71/15.09.2022
Станка Христова Николова1-72/15.09.2022
Таня Иванова Атанасова1-73/15.09.2022
Таня Петрова Гюлева1-74/15.09.2022
Теодора Владимирова Тошкова1-75/15.09.2022
Тодор Филипов Добрев1-76/15.09.2022
Тонка Димитрова Иванова1-77/15.09.2022
Тошко Атанасов Николов1-78/15.09.2022
Тошо Запрянов Петров1-79/15.09.2022
Христо Димов Христов1-80/15.09.2022
Христина Атанасова Янчева1-81/15.09.2022
Янка Димитрова Димитрова1-82/15.09.2022
Янко Ангелов Георгиев1-83/15.09.2022
Антон Генчев Пенев1-84/19.09.2022
Анелия Лазарова Петкова1-85/19.09.2022
Атиже Исмаил Ахмед1-86/19.09.2022
Веселина Атанасова Петкова1-87/19.09.2022
Веселин Кънчев Митев1-88/19.09.2022
Ваня Тодорова Тодорова1-89/19.09.2022
Виктория Димитрова Пенева1-90/19.09.2022
Гинка Тенева Тодорова1-91/19.09.2022
Георги Кирев Димчев1-92/19.09.2022
Георги Стефанов Гочев1-93/19.09.2022
Георги Панчев Панев1-94/19.09.2022
Деница Боянова Радева1-95/19.09.2022
Диана Иванова Иванова1-96/19.09.2022
Диляна Георгиева Аудард1-97/19.09.2022
Димитринка Иванова Личева1-98/19.09.2022
Димитриос Георгис Кардамис1-99/19.09.2022
Зоя Иванова Петева1-100/19.09.2022
Иванка Танева Славова1-101/19.09.2022
Иванка Панева Недева1-102/19.09.2022
Ивелина Василева Иванова1-103/19.09.2022
Красимир Христов Златилов1-104/19.09.2022
Мая Иванова Лазарова1-105/19.09.2022
Милен Динков Канев1-106/19.09.2022
Милена Велчева Желева1-107/19.09.2022
Минка Делева Танева1-108/19.09.2022
Минчо Генов Иванов1-109/19.09.2022
Митко Тодоров Георгиев1-110/19.09.2022
Надежда Маринова Миткова1-111/19.09.2022
Наталия Начева Лозева1-112/19.09.2022
Нанка Петева Ганева1-113/19.09.2022
Недялка Славова Генчева1-114/19.09.2022
Недялка Тонева Иванова1-115/19.09.2022
Петя Павлова Тодорова1-116/19.09.2022
Петко Христов Петков1-117/19.09.2022
Росица Рангелова Добрева1-118/19.09.2022
Стояна Димитрова Тошева1-119/19.09.2022
Стефан Василев Пейчев1-120/19.09.2022
Таня Делчева Асенова1-121/19.09.2022
Теменужка Славова Костадинова1-122/19.09.2022
Теодор Лъчезаров Лозев1-123/19.09.2022
Тихомира Тихомир Тодорова1-124/19.09.2022
Тодорка Тенева Пейчева1-125/19.09.2022
Тонка Василева Георгиева1-126/19.09.2022
Тонка Крумова Калинова1-127/19.09.2022
Христо Алексиев Христов1-128/19.09.2022
Христо Иванов Иванов1-129/19.09.2022
Дида Валентинова Димитрова1-130/25.09.2022
Боряна Ангелова Желязкова1-131/25.09.2022
Христо Митев Рогачев1-132/25.09.2022
Тянка Георгиева Недялкова1-133/25.09.2022
Алекс Митков Андонов1-134/25.09.2022
Кинка Митева Господинова1-135/25.09.2022
Димитър Георгиев Карчев1-136/25.09.2022
Катя Димитрова Укева1-137/25.09.2022
Антоанетка Стефанова Маноилова1-138/25.09.2022
Йоана Петкова Иванова1-139/25.09.2022
Драга Грозданова Тонева1-140/25.09.2022
Марияна Тонева Малакова1-141/25.09.2022
Иванка Валентинова Славова1-142/25.09.2022
Марийка Иванова Иванова1-143/25.09.2022
Танчо Янев Генев1-144/25.09.2022
Димка Лачева Георгиева1-145/25.09.2022
Атанас Иванов Бояджиев1-146/25.09.2022
Атанас Ботов Антонов1-147/25.09.2022
Артем Митков Янков1-148/25.09.2022
Ангел Иванов Христов1-149/25.09.2022
Ангел Емилов Атанасов1-150/25.09.2022
Величка Койнова Гочева1-151/25.09.2022
Геолинка Пенева Димитрова1-152/25.09.2022
Господинка Маринова Митева1-153/25.09.2022
Господин Ангелов Грозев1-154/25.09.2022
Грозданка Георгиева Василева1-155/25.09.2022
Делка Латева Бялкова1-156/25.09.2022
Димчо Борисов Димов1-157/25.09.2022
Димитрина Костадинова Мерджанова1-158/25.09.2022
Дианка Делчева Христова1-159/25.09.2022
Добринка Хубенова Ванчева1-160/25.09.2022
Дорета Димитрова Узунова1-161/25.09.2022
Донка Ангелова Тончева1-162/25.09.2022
Емилиян Иванов Николаев1-163/25.09.2022
Жана Иванова Христова1-164/25.09.2022
Иванка Георгиева Иванова1-165/25.09.2022
Иванка Петрова Андреева1-166/25.09.2022
Кичка Кръстева Димитрова1-167/25.09.2022
Красимира Господинова Тошева1-168/25.09.2022
Кремена Дончева Донева1-169/25.09.2022
Марина Петрова Митева1-170/25.09.2022
Маргарита Господинова Иванова1-171/25.09.2022
Минка Иванова Илева1-172/25.09.2022
Милена Делчева Митева1-173/25.09.2022
Никалас Ивайлов Иванов1-174/25.09.2022
Николай Христов Колев1-175/25.09.2022
Пенка Вечева Христова1-176/25.09.2022
Пламен Григоров Борисов1-177/25.09.2022
Румяна Георгиева Атанасова1-178/25.09.2022
Снежа Младенова Василева1-179/25.09.2022
София Анастасова Русева1-180/25.09.2022
Сотир Георгиев Хаджитенев1-181/25.09.2022
Стефка Димитрова Иванова1-182/25.09.2022
Татяна Добрева Колева-Господинова1-183/25.09.2022
Теодора Димова Господинова1-184/25.09.2022
Тихомир Живков Бодуров1-185/25.09.2022
Тодорка Тодорова Атанасова1-186/25.09.2022
Щерьо Милев Манолов1-187/25.09.2022
Янка Георгиева Делчева1-188/25.09.2022
Янко Петков Янков1-189/25.09.2022
Ана Иванова Ангелова1-190/25.09.2022
Анка Минчева Трендафилова1-191/25.09.2022
Атанас Жеков Джисов1-192/25.09.2022
Богдан Христов Богданов1-193/25.09.2022
Валентина Тодорова Йорданова1-194/25.09.2022
Ваня Паскалева Ангелова1-195/25.09.2022
Васил Димитров Узунов1-196/25.09.2022
Велчо Русев Велчев1-197/25.09.2022
Георги Анастасов Дедов1-198/25.09.2022
Георги Ангелов Иванов1-199/25.09.2022
Георги Стоянов Терзиев1-200/25.09.2022
Георги Христов Георгиев1-201/25.09.2022
Дамян Милков Толумов1-202/25.09.2022
Данка Атанасова Славилова1-203/25.09.2022
Дарина Маринова Маринова1-204/25.09.2022
Димитрия Недялкова Господинова1-205/25.09.2022
Динко Тончев Стефанов1-206/25.09.2022
Жени Евтимова Кавракирова1-207/25.09.2022
Здравко Стойчев Салабашев1-208/25.09.2022
Зоя Паскалева Вълканова1-209/25.09.2022
Иван Анастасов Еврейнов1-210/25.09.2022
Анулиран1-211/25.09.2022
Ина Христова Атанасова1-212/25.09.2022
Йорданка Георгиева Кехайова1-213/25.09.2022
Марин Димитров Димитров1-214/25.09.2022
Марияна Иванова Костадинова1-215/25.09.2022
Мата Недева Савова1-216/25.09.2022
Милко Ангелов Милков1-217/25.09.2022
Мирослав Красимиров Савчев1-218/25.09.2022
Митко Иванов Ванев1-219/25.09.2022
Николай Иванов Канев1-220/25.09.2022
Петя Милушева Генева1-221/25.09.2022
Пламен Талев Петров1-222/25.09.2022
Радка Петрова Желкова1-223/25.09.2022
Станимира Делчева Желева1-224/25.09.2022
Станислава Иванова Табакова1-225/25.09.2022
Теодора Павлова Павлова1-226/25.09.2022
Тотю Христов Шулеков1-227/25.09.2022
Хатидже Рамадан Мехмед1-228/25.09.2022
Щилияна Минчева Канева1-229/25.09.2022
Янка Стоянова Шекова1-230/28.09.2022
Мариан Симеонов Димитров1-231/28.09.2022
Щилян Илиев Димитров1-232/28.09.2022
Стоянка Димова Грозева1-233/28.09.2022
Янка Анастасова Батурова1-234/28.09.2022
Минка Тончева Илиева-Кацарова1-235/28.09.2022
Денко Петров Петков1-236/28.09.2022
Ташка Колева Василева1-237/28.09.2022
Киро Стефанов Къркалиев1-238/28.09.2022
Стефан Киров Къркалиев1-239/28.09.2022
Христо Георгиев Димитров1-240/28.09.2022
Минка Панайотова Димитрова1-241/28.09.2022
Галя Симеонова Христова1-242/28.09.2022
Ясен Бисеров Башев1-243/28.09.2022
Василка Георгиева Велкова1-244/28.09.2022
Йорданка Стефанова Найденова1-245/28.09.2022
Милена Николова Минчева1-246/28.09.2022
Калинка Петрова Георгиева1-247/28.09.2022
Деница Стефанова Къркалиева1-248/28.09.2022
Диана Любомирова Кехайова-Иванова1-249/28.09.2022
Нела Маркова Костова1-250/28.09.2022
Стефана Ангелова Йочева1-251/28.09.2022
Зюмбюла Невенова Демирева1-252/28.09.2022
Иван Димитров Тодоров1-253/28.09.2022
Жасмина Емилова Митева1-254/28.09.2022
Божидар Ангелов Маринов1-255/28.09.2022
Златка Янкова Георгиева1-256/28.09.2022
Теодора Неделчева Василева1-257/28.09.2022
Делчо Христов Пашов1-258/28.09.2022
Антон Милков Асенов1-259/28.09.2022
Даниела Димитрова Миткова1-260/28.09.2022
Димчо Христов Стоянов1-261/28.09.2022
Живка Христова Димова1-262/28.09.2022
Митко Еленов Иванов1-263/28.09.2022
Гинка Христова Атанасова1-264/28.09.2022
Атанас Руменов Ангелов1-265/29.09.2022
Гинка Георгиева Рогачева1-266/30.09.2022
Христина Недкова Карамфилова1-267/30.09.2022
Мара Сребрева Балашева1-268/30.09.2022
Нина Тенчева Гачева1-269/30.09.2022
Силвия Венцева Корцанова1-270/30.09.2022
Красимир Йорданов Бамбев1-271/30.09.2022
Петър Добрев Петров1-272/30.09.2022
Станка Димитрова Каукова1-273/30.09.2022
Елена Николова Панайотова1-274/30.09.2022
Женя Стефанова Златанова1-275/30.09.2022
Тонка Георгиева Георгиева1-276/30.09.2022
Мария Димитрова Атанасова1-277/30.09.2022
Галина Митрева Агова1-278/30.09.2022
Сабахтин Сюлейман Осман1-279/30.09.2022
Златка Станчева Стратиева1-280/30.09.2022
Мария Димова Димитрова1-281/30.09.2022
Димо Петров Димов1-282/30.09.2022
Станиела Костова Атанасова1-283/30.09.2022
Анелия Методиева Иванова1-284/30.09.2022
Василка Славчева Боримечева1-285/01.10.2022

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 313-нс / 03.10.2022

  относно: Анулиране на разписка № 29023004 на СИК № 293400094 в изборите за народни представители на 02.10.2022 год.

 • № 312-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане протоколи от СИК № 293400092 и 290900058

 • № 311-НС / 02.10.2022

  относно: Преназначаване на членове от състава на СИК.

всички решения