Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 77-НС
Хасково, 01.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. в Община Симеоновград.

В РИК 29 - Хасково е постъпило писмено предложение от Кмета на Община  Симеоновград, вх.  № 76/ 01.09.2022 г. за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжността в комисията, партията или коалицията, която ги предлага и телефон за връзка.

Към същото са приложени протокол от проведени консултации, списък на резервните членове, който съдържа имената на предложените лица, ЕГН, партия или коалиция, която ги предлага и телефон за връзка, предложенията на партиите и коалициите, копие от удостоверение за актуално правно състояние на партиите или решение за създаването на коалициите,  пълномощните на лицата, участвали в преговорите,  копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в Община  Симеоновград.

РИК 29 - Хасково установи, че към писменото предложение са представени всички документи относно назначаването на СИК на територията на Община Симеоновград, както и че са изпълнени изискванията на ИК и Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, РИК 29 – Хасково.

Р Е Ш И:

Назначава съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ за изборите за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. в Община Симеоновград, съгласно приложение № 1.

На членовете на СИК да бъде издадено удостоверение.

Решението на РИК 29 - Хасково подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл.73 ал.1 от ИК.

Председател: Димитър Делчев Хадживълчев

Секретар: Петя Ангелова Бостанджиева-Китин

* Публикувано на 01.09.2022 в 17:46 часа

Свързани решения:

92-НС/07.09.2022

100-НС/09.09.2022

107-НС/09.09.2022

182-НС/26.09.2022

184-НС/26.09.2022

202-НС/28.09.2022

205-НС/28.09.2022

207-НС/28.09.2022

Календар

Решения

  • № 313-нс / 03.10.2022

    относно: Анулиране на разписка № 29023004 на СИК № 293400094 в изборите за народни представители на 02.10.2022 год.

  • № 312-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане протоколи от СИК № 293400092 и 290900058

  • № 311-НС / 02.10.2022

    относно: Преназначаване на членове от състава на СИК.

всички решения