Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 231-НС
Хасково, 29.09.2022

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на KП “ГЕРБ-СДС“ за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в 29 – ти ИР.

В РИК 29 - Хасково е постъпило заявление във входящия регистър за регистрация на застъпници в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., с вх. Към № 1 от 29.09.2022 г. в 11:40 часа – 1 брой застъпник на кандидатска листа на KП “ГЕРБ-СДС“  в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.  за област Хасково.

Към заявлението  е приложена декларация от лицето, заявено за регистрация като застъпници съгласно Приложение № 45-НС. Заявлението е  подписано  и подадено  в РИК 29- Хасково от Иванка Стефанова Лангорова, в качеството й на преупълномощено лице от Делян Александров Добрев,  пълномощник на представляващия KП “ГЕРБ-СДС“.

 

На основание на чл. 70, ал. 4, вр. чл. 72, ал. 1 т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 3 и 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК, РИК 29-Хасково

Р Е Ш И:

Регистрира  1 /един/ брой застъпник на кандидатска листа на KП “ГЕРБ-СДС“ в изборите за  народни представители на 2 октомври 2022 г.

На регистрираният застъпник да се издаде удостоверение.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.

Председател: Димитър Делчев Хадживълчев

Секретар: Петя Ангелова Бостанджиева-Китин

* Публикувано на 29.09.2022 в 17:58 часа

Календар

Решения

  • № 313-нс / 03.10.2022

    относно: Анулиране на разписка № 29023004 на СИК № 293400094 в изборите за народни представители на 02.10.2022 год.

  • № 312-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане протоколи от СИК № 293400092 и 290900058

  • № 311-НС / 02.10.2022

    относно: Преназначаване на членове от състава на СИК.

всички решения