Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 201-НС
Хасково, 27.09.2022

ОТНОСНО: жалба с вх.№ 13/27.09.2022год., подадена от Тихомир Георгиев

Получена е жалба с вх.№ 13/27.09.2022год. , 16,11часа,  от регистъра на жалбите  към РИК 29 – Хасково, подадена от Тихомир Георгиев – регистриран като водач на листа за кандидат депутат от коалиция „Български възход“,  с която уведомява РИК-29, че в град Ивайловград, са накъсани плакати за предизборна агитация, поставени на бетонни стълбове в града. Считам, че не следва от неправомерното си поведение да се черпят права. Стълбовете не са определените в Заповед 322/26.09.2022г. на Кмет Община Ивайловград, места за предизборна агитация. РИК -29 –Хасково, счита, че следва с нарочно решение да възложи на Кмет на Община Ивайловград, на основание чл. 186, ал.1 от ИК, да премахва всички предизборни агитационни материали поставени в нарушение на цитираната по-горе заповед.

Предвид изложеното на основание чл. 72 ал.1, т.20 от ИК, РИК  29 – Хасково,

РЕШИ

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалба с вх.№ 13/27.09.2022год. , 16,11часа,  от регистъра на жалбите  към РИК 29 – Хасково, подадена от Тихомир Георгиев – регистриран като водач на листа за кандидат депутат от коалиция „Български възход“.

УКАЗВА    на Кмет Община Ивайловград, на основание чл. 186, ал.1 от ИК, да премахва всички предизборни материали поставени в нарушение на Заповед 322/26.09.2022г. на Кмет Община Ивайловград.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.        

Председател: Димитър Делчев Хадживълчев

Секретар: Петя Ангелова Бостанджиева-Китин

* Публикувано на 27.09.2022 в 19:39 часа

Календар

Решения

  • № 313-нс / 03.10.2022

    относно: Анулиране на разписка № 29023004 на СИК № 293400094 в изборите за народни представители на 02.10.2022 год.

  • № 312-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане протоколи от СИК № 293400092 и 290900058

  • № 311-НС / 02.10.2022

    относно: Преназначаване на членове от състава на СИК.

всички решения