Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 197-НС
Хасково, 27.09.2022

ОТНОСНО: Замяна от ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – вх. № 347/ 27.09.2022 г. в СИК – Община Любимец .

В  РИК е  постъпило  заявление с  вх. № 347/ 27.09.2022 г. от упълномощения представител на ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, с което се иска замяна в съставите  на СИК - община Любимец, назначена с Решение № 68-НС от 31.08.2022г. г. на РИК 29 – Хасково;.

РИК 29- Хасково, като отчете, че са изпълнени изискванията на закона, счита че искането следва да бъде  уважено,  поради което и на основание  чл. 72, ал. 1, т.4 и  т.5 от ИК, РИК 29-Хасково 

РЕШИ:

Извършва замяна в състава на следната СИК- община Любимец, по предложение на упълномощения представител на ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, както следва:

Секция №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

ЕГН 

Телефон

293400005

Сезгин Ибрам Али

Зам. председател

Димка Иванова Имандиева

 

 

293400008

Марияна Хайг Атанасова

Член

Сабрие Иса Мурад

 

 

293400010

Мериан Метин Мустафа

Член

Гюлсеян Фахри Мурад-Бахова

 

 

293400019

Лиляна Андонова Колева

Председател

Румен Митков Манолов

 

 

 

Анулира удостоверенията на заменените членове на СИК.

Издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.

 

Председател: Димитър Делчев Хадживълчев

Секретар: Петя Ангелова Бостанджиева-Китин

* Публикувано на 27.09.2022 в 19:19 часа

Календар

Решения

  • № 313-нс / 03.10.2022

    относно: Анулиране на разписка № 29023004 на СИК № 293400094 в изборите за народни представители на 02.10.2022 год.

  • № 312-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане протоколи от СИК № 293400092 и 290900058

  • № 311-НС / 02.10.2022

    относно: Преназначаване на членове от състава на СИК.

всички решения