Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 196-НС
Хасково, 27.09.2022

ОТНОСНО: Заличаване на застъпник на кандидатите в кандидатската листа на KП “ГЕРБ-СДС“ за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в 29 – ти ИР.

В РИК 29 - Хасково е постъпило заявление вх. № 345/ 27.09.2022 г. от Иванка Лангарова, упълномощен представител на KП “ГЕРБ-СДС“ за заличаване на застъпник на кандидатите в кандидатската листа на KП “ГЕРБ-СДС“ за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в 29 – ти ИР.

Със заявлението се иска заличаване на лицето Мария Ангелова Ангелова, ЕГН                     , като застъпник на кандидатска листа на KП “ГЕРБ-СДС“ в изборите за  народни представители на 2 октомври 2022 г., регистрирана като застъпник с Решение № 125-НС/ 15.09.2022 г. на РИК 29 – Хасково.

На основание на чл. 70, ал. 4, вр. чл. 72, ал. 1 т. 15, РИК 29-Хасково

            Р Е Ш И:

Заличава лицето Мария Ангелова Ангелова, ЕГН          , като  застъпник на кандидатска листа на KП “ГЕРБ-СДС“ в изборите за  народни представители на 2 октомври 2022 г.

Анулира издаденото удостоверение № 1-50-НС/ 15.09.2022 г.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Димитър Делчев Хадживълчев

Секретар: Петя Ангелова Бостанджиева-Китин

* Публикувано на 27.09.2022 в 19:18 часа

Календар

Решения

  • № 313-нс / 03.10.2022

    относно: Анулиране на разписка № 29023004 на СИК № 293400094 в изборите за народни представители на 02.10.2022 год.

  • № 312-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане протоколи от СИК № 293400092 и 290900058

  • № 311-НС / 02.10.2022

    относно: Преназначаване на членове от състава на СИК.

всички решения