Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 195-НС
Хасково, 27.09.2022

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 184-НС от 26.09.2022 г. на РИК 29 –Хасково.

С Решение № 182-НС от 26.09.2022 г. РИК 29-Хасково е  извършила замяна в съставите на СИК - община Хасково, назначена с Решение № 76–НС от 01.09.2022 г. на РИК 29 – Хасково и   СИК – община Димитровград, назначена с назначена с Решение № 74–НС от 01.09.2022 г. на РИК 29 – Хасково; СИК-община Харманли, назначена с Решение № 78-НС от 01.09.2022г. на РИК 29-Хасково и СИК-община Симеоновград, назначена с Решение № 77-НС от  01.09.2022г. на РИК 29- Хасково.

След извършена проверка се установи, че е допусната техническа грешка в т.1  и т.2  , поради което и на основание чл.72, ал.1,т.1 от ИК,  РИК 29- Хасково

                                                                Р Е Ш И:                          

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 184-НС от 26.09.2022г. на РИК 29 –Хасково, като :

 1. В точка 1 - Вместо СИК-Хасково, да се чете „СИК-Димитровград“.
 2. В точка 2 - Вместо СИК-Димитровград, да се чете „СИК-Хасково“.

 

Настоящото Решение е неразделна част от Решение № 184-НС от 26.09.2022г. година на Районна Избирателна Комисия 29 – Хасково.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Димитър Делчев Хадживълчев

Секретар: Петя Ангелова Бостанджиева-Китин

* Публикувано на 27.09.2022 в 19:17 часа

Свързани решения:

184-НС/26.09.2022

Календар

Решения

 • № 313-нс / 03.10.2022

  относно: Анулиране на разписка № 29023004 на СИК № 293400094 в изборите за народни представители на 02.10.2022 год.

 • № 312-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане протоколи от СИК № 293400092 и 290900058

 • № 311-НС / 02.10.2022

  относно: Преназначаване на членове от състава на СИК.

всички решения