Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 194-НС
Хасково, 27.09.2022

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 182-НС от 26.09.2022 г. на РИК 29 –Хасково.

С Решение № 182-НС от 26.09.2022 г. РИК 29-Хасково е  извършила замяна в съставите на СИК - община Харманли, назначена с Решение № 78–НС от 01.09.2022 г. на РИК 29 – Хасково,СИК-община Симеоновград, назначена с Решение № 77-НС от 01.09.2022г. на РИК 29 – Хасково, СИК-община Ивайловград, назначена с Решение № 73-НС от 01.09.2022г. на РИК 29-Хасково и СИК-община Свиленград , назначена с Решение № 67- НС от 31.09.2022г на РИК 29-Хасково.

След извършена проверка и подадено заявление с вх. № 352/ 27.09.2022 г. се установи, че е допусната техническа грешка при изписване на номера на секцията в направеното от партията заявление за замяна на членове в СИК-Община Ивайловград, поради което и на основание чл.72, ал.1,т.1 от ИК,  РИК 29- Хасково

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 182-НС от 26.09.2022г. на РИК 29 –Хасково, като :

В точка III - Вместо секция  № 291100001, да се чете  „ секция № 291100006“.

Настоящото Решение е неразделна част от Решение № 182-НС от 26.09.2022г. година на Районна Избирателна Комисия 29 – Хасково.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл.73 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Димитър Делчев Хадживълчев

Секретар: Петя Ангелова Бостанджиева-Китин

* Публикувано на 27.09.2022 в 19:15 часа

Свързани решения:

182-НС/26.09.2022

Календар

Решения

  • № 313-нс / 03.10.2022

    относно: Анулиране на разписка № 29023004 на СИК № 293400094 в изборите за народни представители на 02.10.2022 год.

  • № 312-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане протоколи от СИК № 293400092 и 290900058

  • № 311-НС / 02.10.2022

    относно: Преназначаване на членове от състава на СИК.

всички решения