Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 193-НС
Хасково, 27.09.2022

ОТНОСНО: Замяна от КП “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – вх. № 333/ 27.09.2022 г. в СИК – Община Любимец; вх. № 336/ 27.09.2022г в СИК-Община Хасково; вх. № 343/ 27.09.2022 г. в СИК – община Минерални бани и вх. № 348/ 27.09.2022 г. в СИК – община Ивайловград.

В  РИК са постъпили заявления с  вх. № 333/ 27.09.2022 г.; вх.№ 336/27.09.2022г.; вх. № 343/ 27.09.2022 г. вх. № 348/ 27.09.2022 г. от упълномощения представител на КП “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, с които се иска замяна в съставите на СИК - община Любимец, назначена с Решение № 68-НС от 31.08.2022г. г. на РИК 29 – Хасково; СИК-община Хасково, назначена с Решение № 76-НС от 01.09.2022г на РИК 29 –Хасково; СИК - община Минерални бани, назначена с Решение № 65–НС от 31.08.2022 г. на РИК 29 – Хасково; СИК - община Ивайловград, назначена с Решение № 73–НС от 01.09.2022 г.

РИК 29- Хасково, като отчете, че са изпълнени изискванията на закона, счита че искането следва да бъде  уважено, поради което и на основание  чл. 72, ал. 1, т.4 и  т.5 от ИК, РИК 29-Хасково 

 

РЕШИ:

 1. Извършва замяна в състава на следните СИК - община Любимец, по предложение на упълномощения представител на КП “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, както следва:

Секция №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

ЗАМЕНЯ с

ЕГН 

Телефон

291700015

Живка Геортиева Колева

член

Мария Георгиева Янчева

 

 

 1. Извършва замяна в състава на следните СИК - община Хасково, по предложение на упълномощения представител на КП “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, както следва:

Секция №

Освобождава

Длъжност

Назначава

ЕГН

Телефон

293400050

Диомира Георгиева Георгиева

Член

Христина Михайлова Железанова

 

 

 1. Извършва замяна в състава на следните СИК - община Минерални бани, по предложение на упълномощения представител на КП “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, както следва:

Секция №

Освобождава

Длъжност

Назначава

ЕГН

Телефон

291900008

Емилия Йорданова Въчева

член

Магдалена Боянова Малакова

 

 

291900007

Валентин Костадинов Ванчев

Секретар

Емилия Йорданова Въчева

 

 

 

 1. Извършва замяна в състава на следните СИК - община Ивайловград, по предложение на упълномощения представител на КП “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, както следва:

Секция №

Освобождава

Длъжност

Назначава

ЕГН

Телефон

291100016

Любка Славчева Димитрова

председател

Златка Иванова Бахчеванова

 

 

291100006

Недялка Славчева Кондузова

член

Любка Славчева Димитрова

 

 

 

Анулира удостоверенията на заменените членове на СИК.

 

Издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

 

Председател: Димитър Делчев Хадживълчев

Секретар: Петя Ангелова Бостанджиева-Китин

* Публикувано на 27.09.2022 в 19:14 часа

Календар

Решения

 • № 313-нс / 03.10.2022

  относно: Анулиране на разписка № 29023004 на СИК № 293400094 в изборите за народни представители на 02.10.2022 год.

 • № 312-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане протоколи от СИК № 293400092 и 290900058

 • № 311-НС / 02.10.2022

  относно: Преназначаване на членове от състава на СИК.

всички решения