Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 191-НС
Хасково, 27.09.2022

ОТНОСНО: Замяна от КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ – вх. № 310/ 26.09.2022 г. в СИК – община Любимец; вх. № 353/ 27.09.2022 г. в СИК – община Симеоновград и вх. № 354/ 27.09.2022 г. в СИК – община Харманли.

В  РИК 29-Хасково е постъпило заявление с  вх. № 310/ 26.09.2022., вх. № 353/ 27.09.2022 г. и вх. № 354/ 27.09.2022 г. , от упълномощения представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, с което се иска замяна в състава на СИК - община Любимец, назначена с Решение № 68–НС от 31.08.2022 г. на РИК 29 – Хасково; СИК-община Симеоновград, назначена с Решение № 77-НС от 01.09.2022г. на РИК 29 – Хасково; СИК - община Харманли, назначена с Решение № 78–НС от 01.09.2022 г. на РИК 29 – Хасково.

РИК 29- Хасково, като отчете, че са изпълнени изискванията на закона, счита че искането следва да бъде  уважено, поради което и на основание  чл. 72, ал. 1, т.4 и  т.5 от ИК, РИК 29-Хасково 

РЕШИ:

 1. Извършва замяна в състава на следните СИК - община Любимец , по предложение на упълномощения представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, както следва:

Секция №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

ЕГН 

Телефон

291700001

Валентина Христова Стойкова

Зам. председател

Златка Славова Фотева

 

 

291700001

Емилия Димитрова Лилянова

Член

Карина Господинова Къркаличева

 

 

291700001

Женя Стефанова Златанова

Член

Таня Димитрова Иванова

 

 

291700002

Иван Найденов Иванов

Член

София Варсанова Филипова

 

 

291700003

Величка Ангелова Христова

Зам. председател

Георги Иванов Желязков

 

 

291700003

Таня Димитрова Иванова

Член

Добрина Миланова Иванова

 

 

291700005

Радостина Стефанова Караманова

Член

Тинка Иванова Димитрова

 

 

291700006

Милко Димитров Милков

Секретар

Николай Русев Русев

 

 

291700006

Тинка Иванова Димитрова

Член

Радостина Стефанова Караманова

 

 

291700007

Женя Вангелова Милкова

Член

Женя Вангелова Милкова

 

 

291700008

Атанас Георгиев Станков

Член

Милко Димитров Милков

 

 

291700009

Ангел Атанасов Ангелов

Секретар

Атанас Георгиев Станков

 

 

291700010

София Варсанова Филипова

Член

Ангел Атанасов Ангелов

 

 

291700011

Валя Златкова Бозалиева

Секретар

Паун Анастасов Попов

 

 

291700014

Катя Йорданова Чанлиева

Секретар

Валя Златкова Бозалиева

 

 

291700019

Петър Валентинов Власаков

Зам. председател

Красимир Василев Димитров

 

 

291700020

Стамен Николов Табаков

Председател

Ана Благоева Иванова

 

 

 

 1. Извършва замяна в състава на следните СИК - община Симеоновград, по предложение на упълномощения представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, както следва:

Секция №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

ЕГН 

Телефон

292900001

Николина Георгиева Гешева

член

Катя Костадинова Славова

 

 

 

 1. Извършва замяна в състава на следните СИК - община Харманли, по предложение на упълномощения представител на КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, както следва:

Секция №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

ЕГН 

Телефон

30

Христо Бойчев Христозов

секретар

Господин Кирилов Стайков

 

 

24

Димитрина Петрова Димитрова

председател

Десислава МарчеваДимова-Стоянова

 

 

34

Маргарита Серафимова Йорданова

секретар

Красимир  Янков Колев

 

 

1

Кирил Петров Петров

член

Лиляна Андонова Карасманакис

 

 

4

Лиляна Андонова Карасманакис

секретар

Кирил  Петров  Петров

 

 

20

КременаПетрова Петева

секретар

Петя  Койнова Алекдавдрова

 

 

22

Петя  Койнова Александрова

секретар

Кремена  Петрова Петева

 

 

6

Красимир Янков Колев

член

Павлина Станкова  Тенева

 

 

37

ПЕТЬОАТАНАСОВ МАРУЛЕВ

Председател

ЯНИЦА ИВЕЛИНОВА ЗАНЕВА

 

 

41

ЯНИЦА ИВЕЛИНОВА ЗАНЕВА

Член

ПЕТЬО АТАНАСОВ МАРУЛЕВ

 

 

                                                                  

Анулира удостоверенията на заменените членове на СИК.

Издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.

Председател: Димитър Делчев Хадживълчев

Секретар: Петя Ангелова Бостанджиева-Китин

* Публикувано на 27.09.2022 в 19:11 часа

Календар

Решения

 • № 313-нс / 03.10.2022

  относно: Анулиране на разписка № 29023004 на СИК № 293400094 в изборите за народни представители на 02.10.2022 год.

 • № 312-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане протоколи от СИК № 293400092 и 290900058

 • № 311-НС / 02.10.2022

  относно: Преназначаване на членове от състава на СИК.

всички решения