Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 190-НС
Хасково, 27.09.2022

ОТНОСНО: Замяна от КП „ГЕРБ-СДС“ – вх. № 325/ 27.09.2022 г. в ПСИК – община Минерални бани.

В  РИК е постъпило заявление с  вх. № 325/ 27.09.2022 г. от упълномощения представител на КП „ГЕРБ-СДС“, с което се иска замяна в състава на ПСИК - община Минерални бани , назначена с  Решение № 65-НС от 31.08.2022г. на РИК 29 – Хасково.

РИК 29- Хасково, като отчете, че са изпълнени изискванията на закона, счита че искането следва да бъде  уважено, поради което и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 4 и  т. 5 от ИК, РИК 29-Хасково 

РЕШИ:

Извършва замяна в състава на следните ПСИК - община Минерални бани, по предложение на упълномощения представител на КП „ГЕРБ-СДС“,  както следва:

Секция №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

ЕГН 

Телефон

291900017

Екатерина Димова Добрева

Зам. Председател

Елка Красимирова Видинска

 

 

 

Анулира удостоверенията на заменените членове на СИК.

Издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Председател: Димитър Делчев Хадживълчев

Секретар: Петя Ангелова Бостанджиева-Китин

* Публикувано на 27.09.2022 в 19:09 часа

Календар

Решения

  • № 313-нс / 03.10.2022

    относно: Анулиране на разписка № 29023004 на СИК № 293400094 в изборите за народни представители на 02.10.2022 год.

  • № 312-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане протоколи от СИК № 293400092 и 290900058

  • № 311-НС / 02.10.2022

    относно: Преназначаване на членове от състава на СИК.

всички решения