Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 189-НС
Хасково, 27.09.2022

ОТНОСНО: Замяна от ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – вх. № 317/ 27.09.2022 г. в СИК – община Хасково и СИК – община Свиленград; вх. № 321/ 27.09.2022г в СИК-община Ивайловград; вх. № 322/ 27.09.2022г. в СИК-община Стамболово и вх.№ 323/ 27.09.2022г. в СИК-община Харманли.

В  РИК 29-Хасково са постъпили заявления с  вх. № 317/ 27.09.22 г.; вх.№ 321/27.09.2022г.; вх.№322/ 27.09.2022г. и вх.№ 323/ 27.09.2022г.   от упълномощения представител на ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“, с които се иска замяна в съставите   на СИК - община Хасково, назначена с Решение № 76–НС от 01.09.2022 г.;  СИК - община Ивайловград , назначена с Решение № 73–НС от 01.09.2022 г.; СИК - община Стамболово,  назначена с Решение № 75–НС от 01.09.2022 г.  и  СИК - община Харманли, назначена с Решение № 78–НС от 01.09.2022 г.; СИК – община Свиленград, назначена с назначена с Решение № 67–НС от 31.08.2022 г. на РИК 29 – Хасково.

РИК 29- Хасково, като отчете, че са изпълнени изискванията на закона, счита че искането следва да бъде  уважено, поради което и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 4 и  т. 5 от ИК, РИК 29-Хасково 

РЕШИ:

 1. Извършва замяна в състава на следната СИК – община Хасково, по предложение на упълномощения представител на ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“, както следва:

Секция №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

ЕГН 

Телефон

29-34-00-137

Мирослава Мартинова Мерджанова

член

Михаил Георгиев Георгиев

 

 

29-34-00-138

Нора Апостолова Карамитева

член

Мирослава Мартинова Мерджанова

 

 

29-34-00-148

Михаил Георгиев Георгиев

член

Нергин Ибрям Вели

 

 

29-34-00-079

Валентин Павлов Павлов

председател

Иван Стайков Тенчев

 

 

29-34-00-112

Георги Дялков Думанов

член

Юри Бонев Борисов

 

 

 1. Извършва замяна в състава на следната СИК – община Ивайловград, по предложение на упълномощения представител на ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“, както следва:

Секция №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

ЕГН 

Телефон

291100007

Михаил Димитров Иванов

член

Роза Атанасова Петкова

 

 

291100008

Стела Петрова Бабачева

член

Соня Стамболова Бабачева

 

 

291100009

София Мирчева Костова

секретар

Михаил Димитров Иванов

 

 

291100013

Георги Живков Боболитов

член

Милка Георгиева Рукова

 

 

291100022

Иванка Тенева Арянджиду

член

Недялка Янева Кетенева

 

 

291100023

Милка Георгиева Рукова

секретар

София Мирчева Костова

 

 

 1. Извършва замяна в състава на следната СИК – община Стамболово, по предложение на упълномощения представител на ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“, както следва:

Секция №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

ЕГН 

Телефон

293000013

Севги  Рафет Ахмед

член

Фатме Кадир Мехмед

 

 

293000004

Атакан Ермет Арабаджи

член

Айджан Хасан Бекир

 

 

 1. Извършва замяна в състава на следната СИК – община Харманли, по предложение на упълномощения представител на ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“, както следва:

Секция №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

ЗАМЕНЯ с

ЕГН 

Телефон

293300017

Нина Иванова Ангелова

член

Галина Атанасова Христозова

 

 

293300044

Петър Николов Петров

член

Велинка Андонова Щерева

 

 

 1. Извършва замяна в състава на следната СИК – община Свиленград, по предложение на упълномощения представител на ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД“, както следва:

Секция №

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

ЗАМЕНЯ с

ЕГН 

Телефон

292800039

Антоанета Чавдарова Балджиева

член

Димитрина Колева Папучарова

 

 

292800037

Мария Атанасова Манъфъкова

Зам.председател

Ваня Димитрова Колева

 

 

292800027

Руска Тонева Атанасова

член

Иван Валентинов Йорданов

 

 

292800021

Веселина Ангелова Георгиева

 член

Марияна Георгиева Христова

 

 

292800013

Димитър Ангелов Харишев

член

Пенка Костадинова Гоберова

 

 

292800009

Галина Дончева Писюзева

член

Николай Николов Стоанов

 

 

Анулира удостоверенията на заменените членове на СИК.

Издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.

Председател: Димитър Делчев Хадживълчев

Секретар: Петя Ангелова Бостанджиева-Китин

* Публикувано на 27.09.2022 в 19:08 часа

Календар

Решения

 • № 313-нс / 03.10.2022

  относно: Анулиране на разписка № 29023004 на СИК № 293400094 в изборите за народни представители на 02.10.2022 год.

 • № 312-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане протоколи от СИК № 293400092 и 290900058

 • № 311-НС / 02.10.2022

  относно: Преназначаване на членове от състава на СИК.

всички решения