Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 169-НС
Хасково, 25.09.2022

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на KП “ГЕРБ-СДС“ за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в 29 – ти ИР.

В РИК 29 - Хасково са постъпили заявления във входящия регистър за регистрация на застъпници в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., с вх. Към № 1 от 23.09.2022 г. в 14:07 часа – 44 броя застъпници, с вх. Към № 1 от 23.09.2022 г. в 15:45 часа – 41 бр. застъпници  и с вх. Към № 1 от 23.09.2022 г. в 15:50 часа – 16 бр. застъпници, за регистрация общо на 101 бр. застъпници на кандидатска листа на KП “ГЕРБ-СДС“  в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.  за област Хасково.

Към заявленията  са приложени декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници съгласно Приложение № 45-НС. Заявленията са  подписани  и подадени  в РИК 29- Хасково от Иванка Стефанова Лангарова и Димитър Васков Витанов в качеството им на преупълномощени лица от Делян Александров Добрев,  пълномощник на представляващия KП “ГЕРБ-СДС“.

РИК-29 Хасково, след извършена проверка установи следното:  със заявление с вх. Към № 1 от 23.09.2022 г. в 15:45 часа за регистрация като застъпник е постъпило лицето Даниела Динкова Колева, ЕГН:           , което е регистрирано като член на СИК 293400088.

С оглед факта, че едно и също лице не може да участва в изборния процес в различни качества, РИК-29 Хасково отказва да извърши регистрация на лицето Даниела Динкова Колева, ЕГН:            , като застъпник на KП “ГЕРБ-СДС“.

На основание на чл. 70, ал. 4, вр. чл. 72, ал. 1 т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 3 и 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК, РИК 29-Хасково

Р Е Ш И:

 1. Регистрира  100/сто/ броя застъпницина кандидатска листа на KП “ГЕРБ-СДС“ в изборите за  народни представители на 2 октомври 2022 г.
 2. Отказва да регистрира Даниела Динкова Колева, ЕГН: , като застъпник на KП “ГЕРБ-СДС“.

На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.

Председател: Димитър Делчев Хадживълчев

Секретар: Петя Ангелова Бостанджиева-Китин

* Публикувано на 25.09.2022 в 18:16 часа

Календар

Решения

 • № 313-нс / 03.10.2022

  относно: Анулиране на разписка № 29023004 на СИК № 293400094 в изборите за народни представители на 02.10.2022 год.

 • № 312-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане протоколи от СИК № 293400092 и 290900058

 • № 311-НС / 02.10.2022

  относно: Преназначаване на членове от състава на СИК.

всички решения