Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 168-НС
Хасково, 23.09.2022

ОТНОСНО: Сигнали за нарушения по ИК от Мария Василева Георгиева – Управител на „Нюз Хасково“ ЕООД

На 23.09.2022год. в интервала след 13,12часа, в РИК-29 са получени осем броя сигнали от Мария Василева Георгиева – Управител на „Нюз Хасково“ ЕООД, с които сигнализира, че в сайтове „haskovograd.com“ и „aferahs.com„ нарушения в реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги, като сигналите са заведени съответно с вх.№№ 4/23.09.2022г.; № 5/23.09.2022г.; № 6/23.09.2022г.; № 7/23.09.2022г.; № 8/23.09.2022г.; № 9/23.09.2022г.; № 10/23.09.2022г.; № 11/23.09.2022г.;. сигналите са изпратени като копие до РИК-29, а адресат е ЦИК.

С вх.№ 275/23.09.2022год. в РИК-29 са получени от ЦИК заведените сигнали с указание за разглеждането им по компетентност.

Всички сигнали са за нарушения в реда за провеждане на предизборната кампания от два доставчика на медийни услуги – интернет сайтове „haskovograd.com“ и „aferahs.com„, поради което приложимата правна норма е разпоредбата на чл. 200, ал.1 от ИК. По смисълът на цитираната правна норма са налице отрицателни предпоставки за разглеждане на сигналите по същество, а именно – те са подадени от лице без активна процесуална легитимация и без да се конктретизира наличието на 24 часов период от нарушението.

Предвид не се установява нарушение на чл. 183, ал.2 от ИК и сигнала следва да се остави без уважение като неоснователен.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 17 от ИК, РИК 29-Хасково 

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  като НЕДОПУСТИМИ сигнали с вх.№№ 4/23.09.2022г.; № 5/23.09.2022г.; № 6/23.09.2022г.; № 7/23.09.2022г.; № 8/23.09.2022г.; № 9/23.09.2022г.; № 10/23.09.2022г.; № 11/23.09.2022г., подадени от Мария Василева Георгиева – Управител на „Нюз Хасково“ ЕООД

Решението на РИК 29-Хасково, подлежи на обжалване в тридневен срок пред ЦИК.            

                                                                                                                                                      

Председател: Димитър Делчев Хадживълчев

Секретар: Петя Ангелова Бостанджиева-Китин

* Публикувано на 23.09.2022 в 19:03 часа

Календар

Решения

  • № 313-нс / 03.10.2022

    относно: Анулиране на разписка № 29023004 на СИК № 293400094 в изборите за народни представители на 02.10.2022 год.

  • № 312-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане протоколи от СИК № 293400092 и 290900058

  • № 311-НС / 02.10.2022

    относно: Преназначаване на членове от състава на СИК.

всички решения