Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 133-НС
Хасково, 16.09.2022

ОТНОСНО: Замяна от ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – вх. № 178/ 16.09.2022 г. в СИК – Община Любимец.

В  РИК е постъпило заявление с  вх. № 178/ 16.09.2022 г. от упълномощения представител на ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, с което се иска замяна в състава на СИК - община Любимец, назначена с Решение № 68–НС от 31.08.2022 г. на РИК 29 – Хасково.

РИК 29- Хасково, като отчете, че са изпълнени изискванията на закона, счита че искането следва да бъде  уважено, поради което и на основание  чл. 72, ал. 1, т.4 и  т.5 от ИК, РИК 29-Хасково 

РЕШИ:

Извършва замяна в състава на следните СИК- община Любимец, по предложение на упълномощения представител на ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, както следва:

        

Секция

Освобождава

Длъжност

Назначава

ЕГН 

Телефон

293400002

Али Гюнай Али

Член

Сезгин Исмаил Исмаил

 

 

293400003

Неврие Люманова Хасанова

Член

Радка Генчева Димитрова

 

 

293400004

Ювейда Харим Тасим

Член

Кремена Иванова Андреева

 

 

293400007

Ширин Айдин Шабан

Член

Николай Димитров Андонов

 

 

293400009

Неджатин Айдън Шакир

Член

Съдъка Мустафа Емин

 

 

 

Анулира удостоверенията на заменените членове на СИК.

Издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Председател: Димитър Делчев Хадживълчев

Секретар: Петя Ангелова Бостанджиева-Китин

* Публикувано на 16.09.2022 в 17:48 часа

Свързани решения:

68-НС/31.08.2022

Календар

Решения

  • № 313-нс / 03.10.2022

    относно: Анулиране на разписка № 29023004 на СИК № 293400094 в изборите за народни представители на 02.10.2022 год.

  • № 312-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане протоколи от СИК № 293400092 и 290900058

  • № 311-НС / 02.10.2022

    относно: Преназначаване на членове от състава на СИК.

всички решения