Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 129-НС
Хасково, 16.09.2022

ОТНОСНО: Замяна от ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ – вх. № 166/ 16.09.2022 г. в СИК – Община Димитровград.

В  РИК е постъпило заявление с  вх. № 166/ 16.09.2022 г. от упълномощения представител на ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, с което се иска замяна в състава на СИК - община Димитровград, назначена с Решение № 74–НС от 01.09.2022 г. на РИК 29 – Хасково.

РИК 29- Хасково, като отчете, че са изпълнени изискванията на закона, счита че искането следва да бъде  уважено, поради което и на основание  чл. 72, ал. 1, т.4 и  т.5 от ИК, РИК 29-Хасково 

РЕШИ:

Извършва замяна в състава на следните СИК- община Димитровград, по предложение на упълномощения представител на ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, както следва:

Секция

ОСВОБОЖДАВА

Длъжност

НАЗНАЧАВА

ЕГН 

Телефон

29-34-00-009

Донка Недялкова Колева

Секретар

Ева Недялкова Дянкова

 

 

 

Анулира удостоверенията на заменените членове на СИК.

Издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Председател: Димитър Делчев Хадживълчев

Секретар: Петя Ангелова Бостанджиева-Китин

* Публикувано на 16.09.2022 в 17:43 часа

Свързани решения:

74-НС/01.09.2022

Календар

Решения

  • № 313-нс / 03.10.2022

    относно: Анулиране на разписка № 29023004 на СИК № 293400094 в изборите за народни представители на 02.10.2022 год.

  • № 312-НС / 03.10.2022

    относно: Приемане протоколи от СИК № 293400092 и 290900058

  • № 311-НС / 02.10.2022

    относно: Преназначаване на членове от състава на СИК.

всички решения