Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 128-НС
Хасково, 16.09.2022

ОТНОСНО: Замяна от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ – вх. № 173/ 16.09.2022 г. в СИК – община Хасково и вх.№ 175/16.09.2022г. в СИК-община Любимец.

В  РИК е постъпило заявление с  вх. № 173/ 16.09.2022 г. от упълномощения представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, с което се иска замяна в състава на СИК - община Хасково, назначена с Решение № 76–НС от 01.09.2022 г. на РИК 29 – Хасково и заявление с вх.№ 175/16.09.2022г. с което се иска замяна в състава на СИК-Община Любимец.

РИК 29- Хасково, като отчете, че са изпълнени изискванията на закона, счита че искането следва да бъде  уважено, поради което и на основание  чл. 72, ал. 1, т.4 и  т.5 от ИК, РИК 29-Хасково 

РЕШИ:

 1. Извършва замяна в състава на следните СИК - община Хасково, по предложение на упълномощения представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, както следва:

секция

освобождава

длъжност

назначава

ЕГН

телефон

293400033

Елена Димитрова Желязкова

Секретар

Диляна Атанасова Атанасова

 

 

293400139

Севим Халиф Аптилязим

Член

Георги Аспарухов Георгиев

 

 

293400140

Несрин Смаилова Алиева

Член

Деница Кирилова Колева

 

 

 

 1. Извършва замяна в състава на следните СИК - община Любимец, по предложение на упълномощения представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“, както следва:

секция

освобождава

длъжност

назначава

ЕГН

телефон

005

Александрина Кирилова Канелова

Член

Мария Начева Грозева

 

 

Анулира удостоверенията на заменените членове на СИК.

Издава удостоверения на новоназначените членове на СИК.

Председател: Димитър Делчев Хадживълчев

Секретар: Петя Ангелова Бостанджиева-Китин

* Публикувано на 16.09.2022 в 17:42 часа

Свързани решения:

76-НС/01.09.2022

Календар

Решения

 • № 313-нс / 03.10.2022

  относно: Анулиране на разписка № 29023004 на СИК № 293400094 в изборите за народни представители на 02.10.2022 год.

 • № 312-НС / 03.10.2022

  относно: Приемане протоколи от СИК № 293400092 и 290900058

 • № 311-НС / 02.10.2022

  относно: Преназначаване на членове от състава на СИК.

всички решения