Заседания

Заседание от дата 02.05.2024 от 18:13 часа.

Решения

№ 34-ЕП/НС / 02.05.2024

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа на ПП „ГЛАС НАРОДЕН“ за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 33-ЕП/НС / 02.05.2024

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа на ПП „МЕЧ“ за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 32-ЕП/НС / 02.05.2024

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа на ПП „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 31-ЕП/НС / 02.05.2024

ОТНОСНО : Определяне на членове на Районна избирателна комисия 29 Хасково за предаване на Областна администрация - Хасково на екземпляри от приемо - предавателните протоколи и оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 296, ал. 4 от ИК от произвеждането изборите за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 30-ЕП/НС / 02.05.2024

ОТНОСНО : Определяне на членове на Районна избирателна комисия 29 Хасково, които да осъществят предаване на избирателни списъци на териториалното звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”- Хасково от провеждането на изборите за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 29-ЕП/НС / 02.05.2024

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на РИК 29- Хасково за осъществяване на контрол при предаването и приемането на изборните книжа и материали, в това число и на отпечатаните хартиени бюлетини от печатницата на БНБ в гр. София, контролиране и съпровождане на транспортните средства до Областна администрация – Хасково.

№ 28-ЕП/НС / 02.05.2024

ОТНОСНО : Освобождаване на технически сътрудник назначен с Решение № 6-ЕП/НС от 22.04.2024г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасково.

№ 27-ЕП/НС / 02.05.2024

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

Календар

Решения

всички решения