Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 270-ЕП/НС
Хасково, 10.06.2024

ОТНОСНО: Жалба от Ростислава Жекова- упълномощен представител на ПП “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

В РИК-Хасково е постъпила жалба с вх.№ 10/10.06.2024г, в която се твърди, че е установено несъответствие в  протокол на СИК 293300017 на територията на  гр. Харманли и при отчитане и въвеждане на изборните резултати като не е отчетен реализиран на машина вот, а именно на 2 броя гласове на ПП “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ преференция за избора на народни представители и 2 броя гласове в изборите за представители в Европейския парламент.Тъй като отговорността по отношение на правилното отчитане на протоколите се носило от РИК-Хасково,  то се обръща внимание на този факт като се прави искане за отваряне на изборните чували и повторно броене на всички бюлетини в СИК 17 – гр.Харманли преди резулататите да бъдат обявени за окончателни.

След като се запозна с материалите по преписката РИК-Хасково констатира, че към момента на подаване и разглеждане на постъпилата жалба, не е обявен окончателен изборен резултат като единствено компетентен да отрази и прецени валидността на вота в СИК-гр.Харманли е самата секционна избирателна комисия, а РИК-Хасково няма правомощия да се произнася по отправеното в жалбата искане.

Предвид гореизложеното РИК-Хасково на основание чл. 72 ал. 1 т. 1 от ИК

РЕШИ:

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ депозираната жалба от упълномощен представител на ПП “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Добромир Коев Якимов

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 10.06.2024 в 16:01 часа

Календар

Решения

  • № 272-ЕП/НС / 13.06.2024

    относно: Определяне на работно време на РИК 29-Хасково за периода от 14.06.2024 г. до 23.06.2024 г.

  • № 271-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: Вземане на решение относно повторно преброяване на гласовете в СИК № 290900039 в община Димитровград по отношение на протоколи за избиране на членове на Европейския парламент от Република България – Приложение № 112 – ЕП - хм и за народни представители – Приложение № 113-НС – хм.

  • № 270-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: Жалба от Ростислава Жекова- упълномощен представител на ПП “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

всички решения