Архив избори:
20.06.2024

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с множество запитвания, свързани с изплащане на допълнителните възнаграждения от 25 лева за попълнени верни протоколи от проведените на 09.06.2024г. избори за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители Ви уведомяваме, че от страна на РИК-29 Хасково сме извършили обстоен преглед и анализ на всички сканирани протоколи на СИК на територията на област Хасково, след което сме изпратили съответната информация от проверката до ЦИК.

РИК-29 ХАСКОВО

 

19.06.2024

СПИСЪК НА СИК С ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Код РИК СИК Код на община Община Нас. Място Адрес
29 ХАСКОВО 290900002 2909 Димитровград гр.Димитровград гр. ДИМИТРОВГРАД ул. "Бузлуджа" №1 - ОУ "В. Левски"
29 ХАСКОВО 290900003 2909 Димитровград гр.Димитровград гр. ДИМИТРОВГРАД ул. "Бузлуджа" №1 - ОУ "В. Левски"
29 ХАСКОВО 290900005 2909 Димитровград гр.Димитровград гр. ДИМИТРОВГРАД ул. "Бузлуджа" №1 -ОУ "В. Левски"
29 ХАСКОВО 290900009 2909 Димитровград гр.Димитровград гр. ДИМИТРОВГРАД ул. "Вл. Поптомов" №4 Пенсионерски клуб "Славянски"
29 ХАСКОВО 290900010 2909 Димитровград гр.Димитровград гр. ДИМИТРОВГРАД бул. "Хр. Ботев" №45 - ПЕГ "Иван Богоров" (ОУ "Вапцаров")
29 ХАСКОВО 290900012 2909 Димитровград гр.Димитровград гр. ДИМИТРОВГРАД ул. "П. Евтимий" №12 - ОУ "Алеко Константинов"
29 ХАСКОВО 290900025 2909 Димитровград гр.Димитровград гр. ДИМИТРОВГРАД ул. "З. Зограф" №27 - СУ "Л. Каравелов"
29 ХАСКОВО 290900029 2909 Димитровград гр.Димитровград гр. ДИМИТРОВГРАД ул. "Христо Смирненски" №1 - ДГ №4 (Филиал "Радост")
29 ХАСКОВО 290900030 2909 Димитровград гр.Димитровград гр. ДИМИТРОВГРАД ул. "З. Зограф" №27 - СУ "Л. Каравелов"
29 ХАСКОВО 290900032 2909 Димитровград гр.Димитровград гр. ДИМИТРОВГРАД ул. "З. Зограф" №27 - СУ "Л. Каравелов"
29 ХАСКОВО 290900047 2909 Димитровград гр.Димитровград гр. ДИМИТРОВГРАД ул. "Д. Димов" №2 - ОУ "П. Славейков"
29 ХАСКОВО 290900048 2909 Димитровград гр.Димитровград гр. ДИМИТРОВГРАД ул. "Д. Димов" №2 - ОУ "П. Славейков"
29 ХАСКОВО 290900049 2909 Димитровград гр.Димитровград гр. ДИМИТРОВГРАД ул. "Милеви скали" №8 - ОбУ "Кирил и Методий"
29 ХАСКОВО 290900056 2909 Димитровград гр.Димитровград гр. ДИМИТРОВГРАД ул. "Изгрев" №1 ОУ "П. Яворов"
29 ХАСКОВО 290900057 2909 Димитровград гр.Димитровград гр. ДИМИТРОВГРАД ул. "Баба Иванка" №1 ДГ "Лилия" - южен вход
29 ХАСКОВО 290900058 2909 Димитровград гр.Димитровград гр. ДИМИТРОВГРАД ул. "Баба Иванка" №1 ДГ "Лилия" - южен вход
29 ХАСКОВО 290900066 2909 Димитровград с.Горски извор с. ГОРСКИ ИЗВОР Училище
29 ХАСКОВО 290900078 2909 Димитровград гр.Меричлери гр. МЕРИЧЛЕРИ Училище
29 ХАСКОВО 290900079 2909 Димитровград с.Длъгнево с. ДЛЪГНЕВО Пенсионерски клуб
29 ХАСКОВО 290900081 2909 Димитровград с.Крепост с. КРЕПОСТ Училище
29 ХАСКОВО 290900083 2909 Димитровград с.Воден с. ВОДЕН Кметство
29 ХАСКОВО 290900084 2909 Димитровград с.Бряст с. БРЯСТ Читалище
29 ХАСКОВО 290900085 2909 Димитровград с.Здравец с. ЗДРАВЕЦ Читалище
29 ХАСКОВО 290900089 2909 Димитровград с.Малко Асеново с. МАЛКО АСЕНОВО Кметство

 

Код РИК СИК Код на община Община Нас. Място Адрес
29 ХАСКОВО 291100001 2911 Ивайловград гр.Ивайловград гр. ИВАЙЛОВГРАД ул. "Орфей" №1 - Читалище
29 ХАСКОВО 291100004 2911 Ивайловград гр.Ивайловград гр. ИВАЙЛОВГРАД ул. "Шести септември №1
29 ХАСКОВО 291100006 2911 Ивайловград с.Свирачи с. СВИРАЧИ с. Свирачи, ул. "Армира" №13 - Читалище
29 ХАСКОВО 291100007 2911 Ивайловград с.Драбишна с. ДРАБИШНА с. Драбишна ул. "Пета" №2 - Младежки дом
29 ХАСКОВО 291100008 2911 Ивайловград с.Славеево с. СЛАВЕЕВО с. Славеево ул. "Първа" №5 - Училище
29 ХАСКОВО 291100018 2911 Ивайловград с.Кондово с. КОНДОВО с. Кондово, ул. "Първа №6 - Детска градина
29 ХАСКОВО 291100022 2911 Ивайловград с.Гугутка с. ГУГУТКА с. Гугутка, ул. "Д. Терпешев №2 - Младежки дом
29 ХАСКОВО 291100023 2911 Ивайловград с.Конници с. КОННИЦИ с. Конници №29 - Кметството
29 ХАСКОВО 291100027 2911 Ивайловград гр.Ивайловград ПСИК гр.Ивайловград
             

 

29 ХАСКОВО 291700004 2917 Любимец гр.Любимец гр. ЛЮБИМЕЦ пл. "3-ти март" №1 Читалище "Братолюбие"
29 ХАСКОВО 291700006 2917 Любимец гр.Любимец гр. ЛЮБИМЕЦ ул. "Църковна" №15 - НУ "Захари Стоянов"
29 ХАСКОВО 291700014 2917 Любимец с.Георги Добрево с. ГЕОРГИ ДОБРЕВО Кметството
29 ХАСКОВО 291700016 2917 Любимец с.Малко градище с. МАЛКО ГРАДИЩЕ ул. "Хр. Ботев" №21 Читалище
29 ХАСКОВО 291700018 2917 Любимец с.Дъбовец с. ДЪБОВЕЦ Кметството

 

29 ХАСКОВО 291800002 2918 Маджарово с.Бориславци с. БОРИСЛАВЦИ с. Бориславци-Кметството
29 ХАСКОВО 291800004 2918 Маджарово с.Долни Главанак с. ДОЛНИ ГЛАВАНАК Кметството
29 ХАСКОВО 291800007 2918 Маджарово с.Златоустово с. ЗЛАТОУСТОВО Кметството
29 ХАСКОВО 291800008 2918 Маджарово с.Тополово с. ТОПОЛОВО Кметството
29 ХАСКОВО 291800010 2918 Маджарово с.Ръженово с. РЪЖЕНОВО Кметството
29 ХАСКОВО 291800013 2918 Маджарово с.Горни Главанак с. ГОРНИ ГЛАВАНАК Кметството

 

29 ХАСКОВО 291900002 2919 Минерални бани с.Минерални бани с. МИНЕРАЛНИ БАНИ ул. "Калето" - СУ "Проф. д-р Асен Златаров"
29 ХАСКОВО 291900005 2919 Минерални бани с.Брястово с. БРЯСТОВО Залата на кметството
29 ХАСКОВО 291900006 2919 Минерални бани с.Спахиево с. СПАХИЕВО Ритуална зала
29 ХАСКОВО 291900009 2919 Минерални бани с.Колец с. КОЛЕЦ Детска градина
29 ХАСКОВО 291900013 2919 Минерални бани с.Винево с. ВИНЕВО Читалище
29 ХАСКОВО 291900016 2919 Минерални бани с.Минерални бани ПСИК с. Минерални бани, с. Сусам, с. Татарево, с. Брястово, с. Спахиево, с. Сираково
29 ХАСКОВО 291900018 2919 Минерални бани с.Минерални бани ПСИК с. Караманци

 

29 ХАСКОВО 292800001 2928 Свиленград гр.Свиленград гр. СВИЛЕНГРАД ул. "Ал. Стамболийски" №13 - ПГССИ "Хр. Ботев"
29 ХАСКОВО 292800002 2928 Свиленград гр.Свиленград гр. СВИЛЕНГРАД ул. "Ген. Струков" №15 Клуб "Марица"
29 ХАСКОВО 292800021 2928 Свиленград гр.Свиленград гр. СВИЛЕНГРАД ул. "Иван Вазов" №38 НУ "Хр. Попмарков"
29 ХАСКОВО 292800031 2928 Свиленград с.Мезек с. МЕЗЕК Зала РПК
29 ХАСКОВО 292800034 2928 Свиленград с.Младиново с. МЛАДИНОВО Кметството
29 ХАСКОВО 292800043 2928 Свиленград с.Чернодъб с. ЧЕРНОДЪБ Кметството

 

29 ХАСКОВО 293000002 2930 Стамболово с.Балкан с. БАЛКАН Кметството
29 ХАСКОВО 293000003 2930 Стамболово с.Бял кладенец с. БЯЛ КЛАДЕНЕЦ Кметството
29 ХАСКОВО 293000005 2930 Стамболово с.Войводенец с. ВОЙВОДЕНЕЦ Кметството
29 ХАСКОВО 293000006 2930 Стамболово с.Гледка с. ГЛЕДКА Кметството
29 ХАСКОВО 293000007 2930 Стамболово с.Голобрадово с. ГОЛОБРАДОВО Кметството
29 ХАСКОВО 293000012 2930 Стамболово с.Жълти бряг с. ЖЪЛТИ БРЯГ Сградата на Читалището
29 ХАСКОВО 293000014 2930 Стамболово с.Кладенец с. КЛАДЕНЕЦ Кметството
29 ХАСКОВО 293000017 2930 Стамболово с.Маджари с. МАДЖАРИ Кметството
29 ХАСКОВО 293000018 2930 Стамболово с.Малък извор с. МАЛЪК ИЗВОР Кметството
29 ХАСКОВО 293000020 2930 Стамболово с.Пчелари с. ПЧЕЛАРИ Кметството
29 ХАСКОВО 293000022 2930 Стамболово с.Рабово с. РАБОВО Кметството
29 ХАСКОВО 293000025 2930 Стамболово с.Тънково с. ТЪНКОВО Сградата на читалището
29 ХАСКОВО 293000027 2930 Стамболово с.Стамболово ПСИК с. Стамболово, с. Гледка, с. Кладенец, с. Зимовина, с. Лясковец, с. Пътниково, с. Воденци
29 ХАСКОВО 293000029 2930 Стамболово с.Стамболово ПСИК с. Поповец, с. Светослав, с. Бял Кладенец, с. Пчелари, с. Голобрадово, с. Рабово
29 ХАСКОВО 293000030 2930 Стамболово с.Стамболово ПСИК с. Голям Извор, с. Тънково, с. Долно Ботево, с. Силен, с. Маджари, с. Войводенец, с. Долно Поле, с. Долно Черковище

 

29 ХАСКОВО 293200006 2932 Тополовград гр.Тополовград гр. ТОПОЛОВГРАД ул. "Св. Св. Кирил и Методий №2 - читалище
29 ХАСКОВО 293200010 2932 Тополовград с.Доброселец с. ДОБРОСЕЛЕЦ Зала на кметството
29 ХАСКОВО 293200012 2932 Тополовград с.Каменна река с. КАМЕННА РЕКА Зала на кметството
29 ХАСКОВО 293200015 2932 Тополовград с.Орешник с. ОРЕШНИК ул. "Г. Димитров" №17 - зала на кметството
29 ХАСКОВО 293200016 2932 Тополовград с.Орлов дол с. ОРЛОВ ДОЛ Зала на кметството
29 ХАСКОВО 293200018 2932 Тополовград с.Светлина с. СВЕТЛИНА ул. "Витоша" - общински клуб
29 ХАСКОВО 293200020 2932 Тополовград с.Срем с. СРЕМ ул. "Георги Димитров" №71 - ритуална зала
29 ХАСКОВО 293200022 2932 Тополовград с.Устрем с. УСТРЕМ ул. "Възраждане" №3 - ОУ "Иван Вазов"
29 ХАСКОВО 293200023 2932 Тополовград с.Хлябово с. ХЛЯБОВО ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №14 - общински клуб
29 ХАСКОВО 293200024 2932 Тополовград с.Чукарово с. ЧУКАРОВО Зала на кметството

 

29 ХАСКОВО 293300002 2933 Харманли гр.Харманли гр. ХАРМАНЛИ ул. "Г. М. Димитров №3 - общинска сграда/бивша "Модис"/
29 ХАСКОВО 293300005 2933 Харманли гр.Харманли гр. ХАРМАНЛИ ул. "Д. Милковски" №10, НУ "Отец Паисий"
29 ХАСКОВО 293300014 2933 Харманли гр.Харманли гр. ХАРМАНЛИ жк. "Тракия №12 - клуб на пенсионера (6-ти квартал)
29 ХАСКОВО 293300016 2933 Харманли гр.Харманли гр. ХАРМАНЛИ ж. к. "Дружба №7 - център за обществена подкрепа
29 ХАСКОВО 293300022 2933 Харманли гр.Харманли гр. ХАРМАНЛИ ул. П. Каравелов" №4, Център информационно обслужване на общината
29 ХАСКОВО 293300024 2933 Харманли с.Болярски извор с. БОЛЯРСКИ ИЗВОР Сградата на клуба
29 ХАСКОВО 293300026 2933 Харманли с.Българин с. БЪЛГАРИН Сградата на битов комбинат
29 ХАСКОВО 293300028 2933 Харманли с.Доситеево с. ДОСИТЕЕВО Сградата на читалище "Архимандрит Доситей"
29 ХАСКОВО 293300031 2933 Харманли с.Лешниково с. ЛЕШНИКОВО Клуба в сградата на читалището
29 ХАСКОВО 293300033 2933 Харманли с.Овчарово с. ОВЧАРОВО Сграда на клуба
29 ХАСКОВО 293300035 2933 Харманли с.Остър камък с. ОСТЪР КАМЪК Кметството
29 ХАСКОВО 293300036 2933 Харманли с.Поляново с. ПОЛЯНОВО Сграда на здравна служба
29 ХАСКОВО 293300037 2933 Харманли с.Преславец с. ПРЕСЛАВЕЦ Сграда на клуба
29 ХАСКОВО 293300038 2933 Харманли с.Рогозиново с. РОГОЗИНОВО Сграда на клуба
29 ХАСКОВО 293300042 2933 Харманли с.Черна могила с. ЧЕРНА МОГИЛА Сграда на клуба

 

29 ХАСКОВО 293400002 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Цар Страшимир" №37
29 ХАСКОВО 293400005 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Цар Страшимир" №37
29 ХАСКОВО 293400011 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО СУ "Васил Левски", ул. "Стара планина" №2
29 ХАСКОВО 293400013 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО Клуб на ветераните - бивше неделно училище, ул. "Генерал Карцов" №3
29 ХАСКОВО 293400014 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО НЧиталище "Иван Вазов", ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №22
29 ХАСКОВО 293400018 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", ул. "Тимок" №97
29 ХАСКОВО 293400020 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО СУ "Васил Левски", ул. "Стара планина" №2
29 ХАСКОВО 293400023 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО ОУ "Св. Иван Рилски", кв. "Дружба I", бул. "Г. С. Раковски" №24
29 ХАСКОВО 293400027 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО ОУ "Св. Иван Рилски", кв. "Дружба I", бул. "Г. С. Раковски" №24
29 ХАСКОВО 293400028 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО Дневен център за възрастни хора, ул. "Г. Кирков" №82
29 ХАСКОВО 293400033 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО НТС, ул. "Сан Стефано" №3
29 ХАСКОВО 293400034 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО НТС, ул. "Сан Стефано" №3
29 ХАСКОВО 293400037 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО ОУ "Христо Смирненски", бул. "Съединение" №16
29 ХАСКОВО 293400038 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО ОУ "Христо Смирненски", бул. "Съединение" №16
29 ХАСКОВО 293400042 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО ПМГ "Акад. Боян Петканчин", бул. "Стефан Стамболов" №10
29 ХАСКОВО 293400045 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО В и К център, ж. к. "Орфей" - касов салон
29 ХАСКОВО 293400054 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО ОУ "Шандор Петьофи", ж. к. "Орфей 1"
29 ХАСКОВО 293400060 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО НУ "Г. С. Раковски", кв. "Република", ул" Единство" №5
29 ХАСКОВО 293400064 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО НУ "Г. С. Раковски ", кв. "Република", ул. "Единство" №5
29 ХАСКОВО 293400069 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО ОУ "Хр. Смирненски", бул. "Съединение" №16
29 ХАСКОВО 293400087 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО НУ "Хр. Ботев", кв. "Хисаря", ул. "Балатон" №1
29 ХАСКОВО 293400089 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО НУ "Хр. Ботев", кв. "Хисаря", ул. "Балатон" №1
29 ХАСКОВО 293400091 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО НУ "Хр. Ботев", кв. "Хисаря", ул. "Балатон" №1
29 ХАСКОВО 293400093 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО Младежки център, бул. "България" №41
29 ХАСКОВО 293400096 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО ОУ "Св. Кл. Охридски", ул. "Граф Игнатиев" №14
29 ХАСКОВО 293400099 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО НЧ "Климент Охридски 1969", пл. "П. Каравелов" №1
29 ХАСКОВО 293400108 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО НЧ "Пробуда", клуб на пенсионера, кв. "Болярово", ул. "Св. Харалмпий" №5
29 ХАСКОВО 293400109 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО НЧ "Пробуда", кв. "Болярово", ул. "Св. Харалмпий" №5
29 ХАСКОВО 293400110 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО НЧ "Пробуда", кв. "Болярово", ул. "Св. Харалмпий" №5
29 ХАСКОВО 293400111 2934 Хасково гр.Хасково гр. ХАСКОВО Сградата на Дом за стари хора "Кенана"
29 ХАСКОВО 293400113 2934 Хасково с.Широка поляна с. ШИРОКА ПОЛЯНА с. Широка поляна, сградата на кметството
29 ХАСКОВО 293400121 2934 Хасково с.Александрово с. АЛЕКСАНДРОВО с. Александрово, сградата на читалището
29 ХАСКОВО 293400128 2934 Хасково с.Любеново с. ЛЮБЕНОВО с. Любеново, сградата на кметството
29 ХАСКОВО 293400134 2934 Хасково с.Манастир с. МАНАСТИР с. Манастир, сградата на кметството
29 ХАСКОВО 293400136 2934 Хасково с.Горно Войводино с. ГОРНО ВОЙВОДИНО с. Горно Войводино, сградата на кметството
29 ХАСКОВО 293400137 2934 Хасково с.Долно Войводино с. ДОЛНО ВОЙВОДИНО с. Долно Войводино, сградата на кметството
29 ХАСКОВО 293400143 2934 Хасково с.Големанци с. ГОЛЕМАНЦИ с. Големанци, сградата на клуба
29 ХАСКОВО 293400145 2934 Хасково с.Зорница с. ЗОРНИЦА с. Зорница, сградата на кметството
29 ХАСКОВО 293400146 2934 Хасково с.Конуш с. КОНУШ с. Конуш, сградата на бившата сладкарница
29 ХАСКОВО 293400148 2934 Хасково с.Козлец с. КОЗЛЕЦ с. Козлец, сградата на кметството
29 ХАСКОВО 293400149 2934 Хасково с.Текето с. ТЕКЕТО с. Текето, сградата на кметството
29 ХАСКОВО 293400153 2934 Хасково гр.Хасково МБАЛ

Горепосочените СИК за изплащане на определеното допълнително възнаграждение в размер на 25 лв. за попълнени протоколи без допуснати технически грешки са определени от ЦИК.

РИК-29 Хасково извърши допълнителна проверка на всички СИК на територията на 29-ти Хасковски изборен район, в резултат на която е отправила предложение до ЦИК за включване на секциите, които имат вярно попълнени протоколи без технически грешки и пропуски за допълване на горепосочените списъци.

С уважение:.....................................

13.06.2024

Съобщение

На 13.06.2024г. /четвъртък/ от 17:30 ч. ще се проведе заседание на РИК-Хасково.

09.06.2024

Съобщение

За секционни избирателни комисии с номера  № 293400096 и  № 290900024 е взето решение за преминаване от машинно гласуване към гласуване с хартиени бюлетини.

09.06.2024

Съобщение

Всички избирателни секции са открити, няма възникнали проблеми. В осем секции не са се явили осем членове, в това число и ръководства на съответните СИК, но са предприети от РИК действия за тяхната своевременна замяна. 

08.06.2024

Съобщение

На 08.06.2024г. /събота/ от 16.00ч. ще се проведе заседание на РИК-Хасково.

07.06.2024

Съобщение

На 07.06.2024г. /петък/ от 19.00ч. ще се проведе заседание на РИК-Хасково.

06.06.2024

Съобщение

На 06.06.2024г. /четвъртък/ от 17.30ч. ще се проведе заседание на РИК-Хасково.

05.06.2024

Съобщение

На 05.06.2024г. /сряда/ от 17.30ч. ще се проведе заседание на РИК-Хасково.

04.06.2024

Съобщение

На 04.06.2024 г. /вторник/ в 17:30 часа ще се проведе заседание на РИК-Хасково.

02.06.2024

Съобщение

На 03.06.2024 г. /понеделник/ в 17:30 часа ще се проведе заседание на РИК-Хасково.

31.05.2024

Съобщение

На 31.05.2024г. /петък/ от 17.00 часа ще се проведе заседание на РИК-Хасково.

30.05.2024

Оповестяване на мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на РИК-29 Хасково в изрично определените избирателни секции по общини, както следва:

Община Харманли:

 1. Секция № 293300022; гр. Харманли; ул. Петко Каравелов 4; При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел.: 037382263; 0894/637169, 0886/995096

Община Ивайловград:

Секция № 291100002; гр. Ивайловград; ул. "България" № 46; При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел.: 03661/4500;

 

Община Любимец:

 1. Секция № 291700004; гр. Любимец, пл. 3-ти март №1, фоайето на НЧ : Братолюбие – 1884“; При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел.: 0882/956702, 0884/972535, 0886/114419;

Община Димитровград: 

При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел. 039168304 за транспортиране до следните секции:

 1. Секция № 290900006; гр. Димитровград; бул. "Христо Ботев" № 45 /асансьор/;
 2. Секция № 290900048; гр. Димитровград; бул."Димитър Димов" № 2/рампа/;
 3. Секция № 290900076; гр. Меричлери;

 Община Свиленград: 

При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел.: 0379/74314, 0886/000719 за транспортиране до следните секции:

 1. Секция № 292800002; гр. Свиленград, ул. Генерал Струков 15;

Община Тополовград:

 1. Секция № 293200006; гр. Тополовград; Читалището, "Св.Св. Кирил и Методий-1894", ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ №2; При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел.: 0884522501;

Община Маджарово:

 1. Секция № 291800001,адрес  гр. Маджарово, сградата на Общинска администрация; При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел.: 03720/2501, 03720/2347

 Община Симеоновград: 

При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел.: 037812341 за транспортиране до следните секции:

Секция № 292900001; гр. Симеоновград; ул. "Георги Заимов" №1 - ОУ "Иван Вазов";

Секция № 292900002; гр. Симеоновград; ул. "Георги Заимов" №1 - ОУ "Иван Вазов";

Секция № 292900004; гр. Симеоновград; ул. "Христо Ботев" №37 - СУ "Св. Климент Охридски";

Секция № 292900008; гр. Симеоновград; ул. "Христо Ботев" №37 - СУ "Св. Климент Охридски";

 

 Община Стамболово:

№ на секцията

Адрес на секцията

Място на гласуване

Етаж

Телефон

В избирателна секция № 29 30 00 001 – с. Стамболово (може да гласуват лица с увреждания от):

29 30 00 001

с. Стамболово

В сградата на СУ -Стамболово

първи

0879 635767; 03720 7000

 

29 30 00 002

с. Балкан

 

 

0879 635833

29 30 00 026

с. Царева поляна

 

 

0885 921665

29 30 00 012

с. Жълти бряг

 

 

0879 635807

29 30 00 015

с. Кралево

 

 

0879 635742

29 30 00 006

с. Гледка

 

 

0879 635733

29 30 00 019

с. Поповец

 

 

0883 546003

В избирателна секция № 29 30 00 003- с. Бял кладенец (може да гласуват лица с увреждания от):

29 30 00 003

с. Бял кладенец

В кметството

първи

0879 635726

29 30 00 021

с. Пътниково

 

 

0879 635814

29 30 00 004

с. Воденци

 

 

0879 635743

29 30 00 023

с. Светослав

 

 

0879 635727

29 30 00 020

с. Пчелари

 

 

0879 635729

28 30 00 007

с. Голобрадово

 

 

0879 635808

29 30 00 022

с. Рабово

 

 

0879 635745

В избирателна секция № 29 30 00 011- с. Долно Черковище (може да гласуват лица с увреждания от):

29 30 00 011

с. Долно черковище

В кметството

първи

0879 635746

29 30 00 005

с. Войводенец

 

 

0885 970604

29 30 00 010

с. Долно поле

 

 

0879 635736

29 30 00 017

с. Маджари

 

 

0879 635851

29 30 00 024

с. Силен

 

 

0879 635724

В избирателна секция № 29 30 00 009- с. Долно Ботево (може да гласуват лица с увреждания от):

29 30 00 009

с. Долно Ботево

В кметството

първи

0879 635810

29 30 00 008

с. Голям извор

 

 

0879 355756

29 30 00 013

с. Зимовина

 

 

0879 635725

29 30 00 016

с. Лясковец

 

 

0879 635731

29 30 00 018

с. Малък извор

 

 

0879 635799

29 30 00 014

с. Кладенец

 

 

0879 635710

В избирателна секция № 29 30 00 025- с. Тънково (може да гласуват лица с увреждания от):

29 30 00 025

С. Тънково

В сградата на читалището

първи

0879 635739

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Хасково:

 1. Секция № 293400079; гр. Хасково; Клуб на инвалидите с физически увреждания; бул. България № 164; При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел.: 038 66 24 24

Община Минерални бани:

 1. Секция № 291900001; село Минерални бани; СУ „Проф.д-р Асен Златаров“ ул. Калето № 5. 
30.05.2024

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЪСТАВИТЕ НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

Дата

Час

Община

01.06.2024г.

 

 

10:00ч.

СИК от 1 до 80

 

 

13:00ч.

СИК от 81 до 151

Община Хасково

гр. Хасково, Зала „Дружба“

05.06.2024г.

17:00ч.

 

Община Димитровград

Спортна зала „Младост“

02.06.2024г.

10:30ч.

 

Община Минерални бани

02.06.2024г.

13:00ч.

 

Община Свиленград

 

 

01.06.2024г.

15:00ч.

Община Харманли

 

 

02.06.2024г.

10:30ч.

Община Ивайловград

 

 

01.06.2024г.

10:30ч.

Община Любимец

 

 

31.05.2024г.

10:30ч.

Община Тополовград

 

 

31.05.2024г.

10:30ч.

Община Маджарово

 

 

02.06.2024г.

14:30ч.

Община Симеоновград

 

 

31.05.2024г.

14:30ч.

 

Община Стамболово

 

 

30.05.2024

Съобщение

На 30.05.2024г. /четвъртък/ от 17.30ч. ще се проведе заседание на РИК-Хасково.

29.05.2024

Съобщение

На 29.05.2024г. /сряда/ от 17.30ч. ще се проведе заседание на РИК-Хасково.

27.05.2024

Обучение на членовете на СИК в Община Хасково

                   Районна избирателна комисия - 29 Хасково уведомява всички заинтересовани, че на 01.06.2024г. /събота/ РИК-29 Хасково ще проведе обучение на членовете на секционни избирателни комисии /СИК/, образувани на територията на Община Хасково за спазване на Методическите указания, утвърдени от ЦИК, правилата за видеонаблюдение и за отчитане на изборните резултати, във връзка с предстоящите избори за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 година. 

Обучението на членовете на СИК от Община Хасково ще бъде проведено в Спортна зала „Дружба“, находяща се в гр. Хасково, ул. „Драгоман „  № 2 /вход Централен/, при спазване на следния график:

от 10:00 до 12:00 часа - членовете на СИК с номера от 001 до 080;

от 13:00 до 15:00 часа - членове на СИК с номера от 080 до 149 + ПСИК.

ВАЖНО: Молим участниците в обучението членове на СИК да се явят в спортна зала „Дружба“ поне 30 /тридесет/ минути по рано с документ за самоличност, за да бъдат регистрирани като присъстващи на обучението.

                  Молим упълномощените представители на политическите партии и коалиции да съобразят предлаганите от тях замени в СИК с предстоящите обучения, както и да ги  информират за датата и реда на обучението. 

 

 

                                                           Председател: ………………………….……………………..

                                                                                    Добромир Коев Якимов

25.05.2024

Съобщение

На 27.05.2024 г. /понеделник/ от 17:30 часа ще се проведе заседание на РИК - Хасково.

23.05.2024

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ПРИ РИК-29 ХАСКОВО

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ОТ ХАСКОВСКИ 29-ти ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН

Уведомяваме Ви, че обученията с машината за гласуване (СУЕМГ)  от "Сиела-Норма" АД на ръководствата и членовете на СИК от нашия избирателен район ще бъдат проведени онлайн в периода от 27.05.2024г. до 06.06.2024г. при спазване на следните параметри:

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

 

1.

27 май 2024 г. (понеделник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 398 045 291 396

Passcode: ebGpze

2.

27 май 2024 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 335 370 812 274

Passcode: 8DdxAe

3.

27 май 2024 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 393 822 972 127

Passcode: Y7HqHZ

4.

28 май 2024 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 399 192 943 761

Passcode: KHQKse

5.

28 май 2024 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 360 551 956 802

Passcode: DyMvEC

6.

28 май 2024 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 355 034 200 844

Passcode: RXntaJ

7.

29 май 2024 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 372 634 933 762

Passcode: gJSGkR

8.

29 май 2024 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 368 911 724 115

Passcode: kPJvua

9.

29 май 2024 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams  Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 364 681 112 104

Passcode: BrekJ9

10.

30 май 2024 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams  Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 330 590 694 95

Passcode: yC4dB8

11.

30 май 2024 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 340 945 578 099

Passcode: mzKi6U

12.

30 май 2024 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 383 163 121 069

Passcode: nnACH2

13.

31 май 2024 г. (петък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 351 666 604 944

Passcode: FN7KsJ

14.

31 май 2024 г. (петък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 338 044 742 644

Passcode: sdpW8L

15.

31 май 2024 г. (петък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 386 787 644 320

Passcode: U8vgxp

16.

01 юни 2024 г. (събота)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 391 620 361 990

Passcode: VhWGZn

17.

01 юни 2024 г. (събота)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 379 593 797 854

Passcode: PqTsyH

18.

01 юни 2024 г. (събота)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 314 364 465 48

Passcode: Vbd6tz

19.

01 юни 2024 г. (събота)

от 13:00 до 13:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 397 783 373 386

Passcode: pqVcmn

20.

01 юни 2024 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 362 188 552 491

Passcode: msDa7a

21.

01 юни 2024 г. (събота)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 379 987 435 23

Passcode: vD8rUd

22.

01 юни 2024 г. (събота)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 353 904 880 14

Passcode: HaLh5Q

23.

01 юни 2024 г. (събота)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 362 404 672 74

Passcode: gJ4mqF

24.

02 юни 2024 г. (неделя)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 380 174 731 098

Passcode: 66nk5Q

25.

02 юни 2024 г. (неделя)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 335 874 991 461

Passcode: 6HSXTy

26.

02 юни 2024 г. (неделя)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 386 839 835 584

Passcode: KFSG35

27.

02 юни 2024 г. (неделя)

от 13:00 до 13:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 366 800 271 309

Passcode: EnRUjK

28.

02 юни 2024 г. (неделя)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 388 342 937 969

Passcode: Wo8K7H

29.

02 юни 2024 г. (неделя)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 339 982 806 807

Passcode: SDvxVD

30.

02 юни 2024 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 310 510 146 384

Passcode: 5NoFKC

31.

02 юни 2024 г. (неделя)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 358 445 688 56

Passcode: 2YhyR4

32.

3 юни 2024 г. (понеделник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 396 341 673 975

Passcode: WbbfYz

33.

3 юни 2024 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 366 402 880 204

Passcode: 4McKJR

34.

3 юни 2024 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 392 811 314 190

Passcode: gAGx4g

35.

4 юни 2024 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 387 468 969 954

Passcode: i5Rcb2

36.

4 юни 2024 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 338 923 534 654

Passcode: yXma3i

37.

4 юни 2024 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 344 906 128 355

Passcode: Q3Ctij

38.

5 юни 2024 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 357 869 298 780

Passcode: pXCHNH

39.

5 юни 2024 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 352 776 622 646

Passcode: ARtPcR

40.

5 юни 2024 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 378 170 868 346

Passcode: xamSda

41.

6 юни 2024 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 350 513 895 437

Passcode: FJsamw

42.

6 юни 2024 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 389 626 029 085

Passcode: 6TshyV

43.

6 юни 2024 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 312 084 105 684

Passcode: xbrgqK

23.05.2024

Образци на бюлетини

На основание т. 7 от Решение № 3265-ЕП/НС от 08.05.2024 г. на ЦИК и съгласно полученото разрешение с писмо с изх. № ЦИК-ЕПНС-10-649/21.05.2024 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия-Хасково, публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г., както следва:

Бюлетина за гласуване в избори за Европейски парламент

Бюлетина за гласуване в избори за народни представители

21.05.2024

ОБУЧЕНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛИ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ДЕМО - МАШИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ИЗБИРАТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИК-29 ХАСКОВО

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че всички желаещи граждани на територията на област Хасково имат възможността да се обучат относно начина на гласуване със СУЕМГ с инсталирана демо версия в сградата на Районната Избирателна Комисия, находаща се в гр. Хасково, Спортна зала "Дружба", вход "Северен" , партерен етаж, стая № 1, за времето от 9.00 часа до 17.00 часа всеки календарен ден, в това число събота и неделя до 07.06.2024 година, включително.

 

РИК-29 Хасково

19.05.2024

Съобщение

На 22.05.2024г. /сряда/ от 17.30ч. ще се проведе заседание на РИК-Хасково.

17.05.2024

Съобщение

На 17.05.2024 г. /петък/ от 17:30 часа ще се проведе заседание на РИК-Хасково.

15.05.2024

Съобщение

На 15.05.2024 г. /сряда/ от 17:30 часа ще се проведе заседание на РИК-Хасково.

14.05.2024

Съобщение

На 14.05.2024 г. /вторник/ от 17:30 часа ще се проведе заседание на РИК-Хасково

10.05.2024

Съобщение

На 13.05.2024 г. /понеделник/ от 17:30 часа ще се проведе заседание на РИК - Хасково.

08.05.2024

заседание на РИК-Хасково на 08.05.2024г. от 12.00 часа

На 08.05.2024г. /сряда/ от 12.00ч. ще се проведе заседание на РИК-Хасково. 

07.05.2024

Съобщение

На 07.05.2024г. /вторник/ от 17.30ч. ще се проведе заседание на РИК-Хасково. 

06.05.2024

Съобщение

На 06.05.2024г. /понеделник/ от 17.30ч. ще се проведе заседание на РИК-Хасково.

02.05.2024

Съобщение

На 02.05.2024г. /четвъртък/ от 17.00ч. ще се проведе заседание на РИК-Хасково.

28.04.2024

Съобщение

На 29.04.2024г. /понеделник/ от 17.30ч. ще се проведе заседание на РИК-Хасково. 

22.04.2024

Заседание

На 22.04.2024 г. /понеделник/ от 17:30 ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

20.04.2024

Съобщение

На 20.04.2024 г. /събота/ от 11:30 ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

20.04.2024

Съобщение

РИК 29-Хасково определя краен срок за подаване на заявления за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за участие в изборите за народни представители на 09 юни 2024 г. :

до 17.00 часа на 07.05.2024г. включително

 1. Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа. 
 2. Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район - Хасково, дава незабавно указания за отстраняването им в срок до 3 /три/ дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация.
20.04.2024

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

РИК 29-Хасково определя срок за приемане на документи за регистрация на Инициативни комитети в РИК-Хасково за участие в изборите за народни представители на 09 юни 2024 г. :

                     

от 09.30 часа на 22.04.2024г.  до 17.00ч. на 29.04.2024г.

 

Документи се приемат всеки календарен ден в рамките на горепосочения период.

25.04.2024

Съобщение

На 25.04.2024г. /четвъртък/ от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК-Хасково.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 272-ЕП/НС / 13.06.2024

  относно: Определяне на работно време на РИК 29-Хасково за периода от 14.06.2024 г. до 23.06.2024 г.

 • № 271-ЕП/НС / 10.06.2024

  относно: Вземане на решение относно повторно преброяване на гласовете в СИК № 290900039 в община Димитровград по отношение на протоколи за избиране на членове на Европейския парламент от Република България – Приложение № 112 – ЕП - хм и за народни представители – Приложение № 113-НС – хм.

 • № 270-ЕП/НС / 10.06.2024

  относно: Жалба от Ростислава Жекова- упълномощен представител на ПП “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

всички решения