Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 269-ЕП/НС
Хасково, 10.06.2024

ОТНОСНО: Вземане на решение относно повторно преброяване на гласовете в СИК № 292800042 в с. Капитан Андреево община Свиленград по отношение на протоколи за избиране на членове на Европейския парламент от Република България – Приложение № 112 – ЕП - хм и за народни представители – Приложение № 113-НС – хм.

РИК-Хасково след приемане на СИК № 292800042 в с. Капитан Андреево от община Свиленград и преглед на отразените резултати в протоколи Приложение № 112 – ЕП - хм и  Приложение № 113-НС–хм, установи наличие на сработени контроли, по отношение разпределението на действителните гласове по партии и  коалиции, включително и в частта на преференциите.  

Предвид гореизложеното РИК-Хасково счита, че следва да се извърши повторно преброяване на резултатите и за двата избора, поради  което разпореди свикването на всички членове на СИК № 292800042 от с. Капитан Андреево община Свиленград, които след явяването им в зала „Дружба“ гр. Хасково в присъствието на упълномощен представител от РИК-Хасково да извършат повторно преброяване на гласовете на партиите и коалициите, включително в частта на преференциите в хартиения и машинния вот, по отношение и на двата избора.

Мотивирайки се от горното, РИК - Хасково на основание чл. 72 ал. 1 т. 1 от ИК

РЕШИ:

               Да се извърши повторно преброяване на гласовете на партиите и коалициите, включително в частта на преференциите в хартиения и машинния вот, по отношение и на двата избора, от СИК № 292800042 от с. Капитан Андреево община Свиленград в присъствие на упълномощен представител на РИК-Хасково, резултатите от което повторно преброяване да бъдат отразени в протоколи Приложение № 112 – ЕП - хм и Приложение № 113-НС – хм.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Добромир Коев Якимов

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 10.06.2024 в 12:28 часа

Календар

Решения

  • № 272-ЕП/НС / 13.06.2024

    относно: Определяне на работно време на РИК 29-Хасково за периода от 14.06.2024 г. до 23.06.2024 г.

  • № 271-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: Вземане на решение относно повторно преброяване на гласовете в СИК № 290900039 в община Димитровград по отношение на протоколи за избиране на членове на Европейския парламент от Република България – Приложение № 112 – ЕП - хм и за народни представители – Приложение № 113-НС – хм.

  • № 270-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: Жалба от Ростислава Жекова- упълномощен представител на ПП “ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

всички решения