Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 9-НС/РИК 29
Хасково, 04.02.2017

ОТНОСНО: регистрация на застъпници при избори за народни представители

На основание чл. 72, ал. 1 , т.15 от ИК,   и в изпълнение на Решение № 4172-НС/01.02.2017г. на ЦИК-София, РИК 29- Хасково прие следното

 

Р Е Ш И:

Регистрацията на застъпниците   се извършва   чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 40-НС от изборните книжа), подадено три дни преди изборния ден – 17,00 часа на 22 март 2017 г. Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага документите съгласно Решение № 4172-НС/01.02.2017г. на ЦИК-София.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Георги Владимиров Димитров

Секретар: Хамдие Тасим Сабри

* Публикувано на 04.02.2017 в 15:03 часа

Календар

Решения

всички решения