Архив избори:
05.04.2023

Съобщение

Приемното време на РИК 29-Хасково за периода от 06.04.2023 г. до 16.04.2023 г. включително е от 10.00 часа до 12.00 часа. 

05.04.2023

Съобщение

На 05.04.2023 г. /сряда/ от 17:30 часа ще се проведе заседание на РИК 29-Хасково.

02.04.2023

Съобщение

Всички избирателни секции в област Хасково са успешно  открити. Работят нормално. Възникнали проблеми има с машините в общ. Стамболово, с. Долно Ботево СИК №293000009, общ. Ивайловград №291100002, №291100022, №291100021 и №291100001.

02.04.2023

На вниманието на членовете на СИК

В СЛУЧАЙ НА ЗЛОНАМЕРЕНИ ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ЗА ПОСТАВЕНИ ВЗРИВНИ УСТРОЙСТВА, МОЛЯ ДА ИНФОРМИРАТЕ ОРГАНИТЕ НА МВР НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ:

038640324

0888481354

112

02.04.2023

Съобщение

На вниманието на членовете на СИК

Съгласно указания на ЦИК Изх.№ НС-15-413/02.04.2023 год.

В случай че в избирателната кутия за машинно гласуване се намери бюлетина от машинно гласуване, която е празна или в която не може да се установи вота на избирателя се съставя констативен протокол, който заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК.

След изваждане на дефектната бюлетина в т.8 на протокола на СИК, на редове "Машинни (х)" се вписват данните от преброяването на останалите бюлетини от машинно гласуване.На реда " Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка" се вписва "Намерена една дефектна бюлетина от машинно гласуване в избирателната кутия".

 

 

 

02.04.2023

Съобщение

Всички избирателни секции в 29 изборен район-Хасковски са успешно закрити.  

01.04.2023

Съобщение

На 01.04.2023 г. /събота/ от 13:00 часа ще се проведе заседание на РИК 29-Хасково.

31.03.2023

Съобщение

На 31.03.2023 г. от 10:30 часа ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково 

30.03.2023

Съобщение

На 30.03.2023 г. от 17:30 часа, ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

29.03.2023

Съобщение

На 29.03.2023 г. /сряда/ от 17:30 часа ще се проведе заседание на РИК 29-Хасково.

28.03.2023

Съобщение

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК,

Уведомяваме Ви, че проведените на 25 и 26 март обучения на членовете на СИК от Хасковски избирателен район, можете да проследявате по всяко време, като последвате линковете по-долу:

Обучение, проведено на 25.03.2023г. събота от 10.00ч.

Участници: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjc4ZmU5YWMtNWY2Ny00ZWYxLTgyNzMtNmFmN2UzZjYzNmY1%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2C%22Oid%22%3A%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

 

 Обучение, проведено на 26.03.2023г. неделя от 10.00ч.

Участници: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODlmMTczMDEtMTI0Ny00MjBlLWI3ZDQtNTNmYzI5MzNhOWY2%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2C%22Oid%22%3A%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

28.03.2023

Съобщение

Оповестяване на мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на РИК-29 Хасково в изрично определените избирателни секции по общини, както следва:

Община Харманли:

 1. Секция № 293300022; гр. Харманли; ул. Петко Каравелов 4; При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел.: 037382263; 0894/637169, 0886/995096

Община Ивайловград:

Секция № 291100002; гр. Ивайловград; бул. "Иван Вазов" № 8; При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел.: 036661/6090;

 

Община Любимец:

 1. Секция № 291700004; гр. Любимец, пл. 3-ти март №1, фоайето на НЧ : Братолюбие – 1884“; При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел.: 0882/956702, 0884/972535, 0886/114419;

Община Димитровград: 

При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел. 0391 68304 за транспортиране до следните секции:

 1. Секция № 290900006; гр. Димитровград; бул. "Христо Ботев" № 45;
 2. Секция № 290900048; гр. Димитровград; бул."Димитър Димов" № 2;
 3. Секция № 290900076; гр. Меричлери;

 Община Свиленград: 

При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел.: 0379/74314, 0886/000719 за транспортиране до следните секции:

 1. Секции № 292800014, 292800015, 292800016, 292800017, 292800018, 292800019 и 292800020; гр. Свиленград, ул. Отец Паисий 28 - СУ „Д-р Петър Берон“
 2. Секция № 292800002; гр. Свиленград, ул. Генерал Струков 15;

Община Тополовград:

 1. Секция № 293200006; гр. Тополовград; Читалището, ул. "Св.Св. Кирил и Методий-1894", ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ №2; При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел.: 0884522501;

Община Маджарово:

 1. Секция № 291800001,адрес  гр. Маджарово, сградата на Общинска администрация; При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел.: 03720/2501, 13720/2347

 Община Симеоновград: 

При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел.: 037812341 за транспортиране до следните секции:

Секция № 292900001; гр. Симеоновград; ул. "Георги Заимов" №1 - ОУ "Иван Вазов";

Секция № 292900002; гр. Симеоновград; ул. "Георги Заимов" №1 - ОУ "Иван Вазов";

Секция № 292900004; гр. Симеоновград; ул. "Христо Ботев" №37 - СУ "Св. Климент Охридски";

Секция № 292900008; гр. Симеоновград; ул. "Христо Ботев" №37 - СУ "Св. Климент Охридски";

 

 Община Стамболово:

№ на секцията

Адрес на секцията

Място на гласуване

Етаж

Телефон

В избирателна секция № 29 30 00 001 – с. Стамболово (може да гласуват лица с увреждания от):

29 30 00 001

с. Стамболово

В сградата на СУ -Стамболово

първи

0879 635767; 03720 7000

 

29 30 00 002

с. Балкан

 

 

0879 635833

29 30 00 026

с. Царева поляна

 

 

0889 285942

29 30 00 012

с. Жълти бряг

 

 

0879 635807

29 30 00 015

с. Кралево

 

 

0879 635742

29 30 00 006

с. Гледка

 

 

0879 635733

29 30 00 019

с. Поповец

 

 

0883 546003

В избирателна секция № 29 30 00 003- с. Бял кладенец (може да гласуват лица с увреждания от):

29 30 00 003

с. Бял кладенец

В кметството

първи

0879 635726

29 30 00 021

с. Пътниково

 

 

0879 635814

29 30 00 004

с. Воденци

 

 

0879 635743

29 30 00 023

с. Светослав

 

 

0879 635727

29 30 00 020

с. Пчелари

 

 

0879 635729

28 30 00 007

с. Голобрадово

 

 

0879 635808

29 30 00 022

с. Рабово

 

 

0879 635745

В избирателна секция № 29 30 00 011- с. Долно Черковище (може да гласуват лица с увреждания от):

29 30 00 011

с. Долно черковище

В кметството

първи

0879 635746

29 30 00 005

с. Войводенец

 

 

0885 970604

29 30 00 010

с. Долно поле

 

 

0879 635736

29 30 00 017

с. Маджари

 

 

0879 635851

29 30 00 024

с. Силен

 

 

0879 635724

В избирателна секция № 29 30 00 009- с. Долно Ботево (може да гласуват лица с увреждания от):

29 30 00 009

с. Долно Ботево

В кметството

първи

0879 635810

29 30 00 008

с. Голям извор

 

 

0879 355756

29 30 00 013

с. Зимовина

 

 

0879 635725

29 30 00 016

с. Лясковец

 

 

0879 635731

29 30 00 018

с. Малък извор

 

 

0879 635799

29 30 00 014

с. Кладенец

 

 

0879 635710

В избирателна секция № 29 30 00 025- с. Тънково (може да гласуват лица с увреждания от):

29 30 00 025

С. Тънково

В сградата на читалището

първи

0879 635739

                   

 

 

Община Хасково:

 1. Секция № 293400079; гр. Хасково; Клуб на инвалидите с физически увреждания; бул. България № 164; При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел.: 038 66 24 24

Община Минерални бани:

 1. Секция № 291900001; село Минерални бани; СУ „Проф.д-р Асен Златаров“ ул. Калето № 5. При затруднение в придвижването избирателите с увреждания могат да се обаждат на тел.03722/2020

 

26.03.2023

Съобщение

На вниманието на всички партии и коалиции имащи представители в СИК от 29-ти Хасковски изборен район:

Уважаеми колеги, 

Уведомяваме ви, че исканията за замени в съставите и ръководствата на СИК на територията на нашия избирателен район, следва да бъдат подавани от ваша страна в РИК 29 - Хасково в срок до 17:00 часа на 30.03.2023 г. /четвъртък/ включително. 

След тази дата замени в СИК ще приемаме само в извънредни случаи при наличие на форсмажорни обстоятелства, водещи до необходимост от тяхното извършване, за да бъдат попълнени съставите на комисиите.

25.03.2023

Съобщение

На 27.03.2023 г. /понеделник/ от 17:30 ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково. 

23.03.2023

Съобщение

РИК Хасково уведомява всички представители на политически партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите на 02 април 2023 г., че следва да подават замяна на вече назначени членове на СИК на хартиен и на магнитен носител по приложения образец.

Шаблон-замени

17.03.2023

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ОТ ХАСКОВСКИ 29-ТИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН:

                 Уведомяваме Ви, че обучението на Секционните избирателни комисии от Хасковски избирателен район ще бъде проведено онлайн на интернет платформата Microsoft Teems при спазване на следния утвърден от РИК-Хасково график:

25.03.2023г. събота от 10.00ч.

26.03.2023г. неделя от 10.00ч.

Обученията на СИК ще бъде онлайн с продължителност около 40 мин.

Записът от обученията ще бъде качен на официалната интернет страница на РИК-Хасково и ще бъде достъпен по всяко време. 

Линковете за обученията ще бъдат публикувани на интернет страницата на РИК-Хасково допълнително.

17.03.2023

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ОТ ХАСКОВСКИ 29-ти ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН

Уведомяваме Ви, че обученията с машината за гласуване (СУЕМГ)  от "Сиела-Норма" АД на ръководствата и членовете на СИК от нашия избирателен район ще бъдат проведени онлайн в периода от 20.03.2023г. до 29.03.2023г. при спазване на следните параметри:

 

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

 

1.

20 март 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 377 122 023 793
Passcode: tYxoi9

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

2.

20 март 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 373 757 364 767
Passcode: SHAkHR

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

3.

21 март 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 366 241 060 696
Passcode: n8WsFW

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

4.

21 март 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 188 599 719
Passcode: DgU5No

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

5.

22 март 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 507 896 45
Passcode: KUe4cy

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

6.

22 март 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 331 867 354 180
Passcode: jNHRuB

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

7.

23 март 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 350 180 349 68
Passcode: RPkLro

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

8.

23 март 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 382 823 323 696
Passcode: oEzgWM

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

9.

24 март 2023 г. (петък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 360 556 495 127
Passcode: XVXNLj

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

10.

24 март 2023 г. (петък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 346 324 038 593
Passcode: 3eKDqa

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

11.

25 март 2023 г. (събота)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 311 674 907 193
Passcode: Y2HtnW

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

12.

25 март 2023 г. (събота)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 353 226 465 195
Passcode: ZrYE2d

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

13.

25 март 2023 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 347 143 582 092
Passcode: mEXxwq

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

14.

25 март 2023 г. (събота)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 312 166 475 095
Passcode: Au6B4w

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

15.

25 март 2023 г. (събота)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 337 775 673 219
Passcode: eCkZUt

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

16.

25 март 2023 г. (събота)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 396 358 165 218
Passcode: kLgF7S

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

17.

26 март 2023 г. (неделя)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 375 532 088 467
Passcode: rkt3Mu

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

18.

26 март 2023 г. (неделя)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 825 640 026
Passcode: CaDsth

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

19.

26 март 2023 г. (неделя)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 832 684 412
Passcode: FmKhfN

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

20.

26 март 2023 г. (неделя)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 338 032 365 786
Passcode: ekZxTq

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

21.

26 март 2023 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 382 930 613 638
Passcode: p4VjaW

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

22.

26 март 2023 г. (неделя)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 363 537 276 246
Passcode: 7vd6KK

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

23.

27 март 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 327 860 678 880
Passcode: DMZJBC

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

24.

27 март 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 363 905 662 45
Passcode: 2zwtVt

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

25.

28 март 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 326 175 051 482
Passcode: cnosCj

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

26.

28 март 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 320 733 214 962
Passcode: 5a56Me

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

27.

29 март 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 317 475 304 067
Passcode: K6pP9z

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

28.

29 март 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 394 133 707 946
Passcode: Y4o9vS

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

15.03.2023

образец на бюлетина

На вниманието на всички заинтересовани

РИК 29 - Хасково публикува графичния файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
08.03.2023

Съобщение

На 09.03.2023 г. /четвъртък/ от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

05.03.2023

Съобщение

На 07.03.2023 година /вторник/ от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково 

28.02.2023

Съобщение

На 28.02.2023 г. от 17.30 ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

28.02.2023

Съобщение

На 01.03.2023 г. от 12:00 часа ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

26.02.2023

Съобщение

На 27.02.2023 г. /понеделник/ от 17.30 часа ще проведе заседание на РИК 29 Хасково.

25.02.2023

Съобщение

На 25.02.2023 г. /събота/ от 17.30 часа ще проведе заседание на РИК 29 Хасково.

24.02.2023

Съобщение

Уважаеми колеги, 

Моля при представяне на предложенията за съставите на СИК, същите да бъдат оформени съгласно приложения по-долу линк. Също така предложенията следва да бъдат представени и на магнитен носител.

СИК-ШАБЛОН

 

21.02.2023

Съобщение

На 22.02.2023 г. /сряда/ от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково.

17.02.2023

Съобщение

На 20.02.2023 г. /понеделник/ от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково

15.02.2023

Съобщение

   На 15.02.2023г от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК 29-Хасково

 

11.02.2023

Съобщение

На 14.02.2023г от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК 29-Хасково

11.02.2023

Съобщение

На 11.02.2023г от 11.00 часа ще се проведе заседание на РИК 29-Хасково

27.03.2023

Съобщение

На 28.03.2023 г. /вторник/ от 17:30 часа ще се проведе заседание на РИК 29-Хасково.

23.03.2023

Съобщение

На 24.03.2023 г. /петък/ от 17:30 часа ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

21.03.2023

Съобщение

На 22.03.2023 г. /сряда/ от 17:30 ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

17.03.2023

Съобщение

На 17.03.2023 г. /петък/ от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

12.03.2023

Съобщение

На 13.03.2023 г. /понеделник/ от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК 29 - Хасково.

06.03.2023

Съобщение

На 06.03.2023 година /понеделник/ от 17.30 часа ще се проведе заседание на РИК-29 Хасково.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 285-НС / 05.04.2023

  относно: определяне на работно време на РИК 29-Хасково за периода от 06.04.2023 г. до 16.04.2023 г.

 • № 284-НС / 02.04.2023

  относно: Указания на ЦИК изложени в писма с изх. № НС-15-413/1//02.04.2023 г. и вх. № 433/02.04.2023 г. в РИК 29 Хасково и указания с изх. № НС-15-413/02.04.2023 г. и вх. № 432/02.04.2023 г. в РИК 29-Хасково

 • № 283-НС / 02.04.2023

  относно: Произнасяне по Сигнал с вх.№ 27 от 02.04.2023г. – 20.40 часа от регистъра на жалбите на РИК-29 Хасково, подадена на електронната поща от упълномощен представител на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – адв. Венцислав Бенов.

всички решения