Заседания

Заседание от дата 18.10.2021 от 17:30 часа.

Решения

№ 65-ПВР/НС / 18.10.2021

ОТНОСНО : Приемане на изработени варианти на разпределение на членовете на СИК по партии и коалиции и ръководствата в тях в Община Хасково.

Календар

Решения

всички решения