Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 277-ЕП
Хасково, 27.05.2019

ОТНОСНО: предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК.

На основание Решение №375-ЕП от 21.05.2019 г., РИК 29- Хасково упълномощава Веселина Тенчева Иванова – Председател, да подпише протокол Приложение № 88-ЕП, за предаване на нов  формуляр на протокол на СИК 293400102.

Екземплярът от протокола за РИК и сгрешения протокол се предаде на областната администрация по реда на чл. 296, ал. 4 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 27 ИК.

 

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 27.05.2019 в 13:56 часа

Календар

Решения

  • № 282-ЕП / 29.05.2019

    относно: определяне на членове на РИК, които да подпишат протокол за предаване на пликовете по т. 1 с книжата в тях, съгласно Решение № 243-ЕП от 02.05.2019 г. на ЦИК.

  • № 281-ЕП / 27.05.2019

    относно: анулиране на издадена потвърден приемно-предавателни разписки.

  • № 280-ЕП / 27.05.2019

    относно: приемане на протокол за отчитане на изборните резултати в СИК 20340051 със сработени контроли.

всички решения