Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 273-ЕП
Хасково, 26.05.2019

ОТНОСНО: Постъпила жалба от Председателя на СИК No.293400084

Постъпила е жалба с вх.№ 410 от 26.05.2019 год. – 10,31 часа от Председателя на СИК No.293400084, че машината за гласуване не работи.Техници от фирмата установяват,че машината не работи и не могат да отстранят проблема.

 

Съгласно методически указания за произвеждането и начина за машинно гласуване в СИК-  т. 15, раздел Гласуване  , Районна избирателна комисия – Хасково

РЕШИ:

 

Преустановява машинното гласуване в СИК No.293400084

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 26.05.2019 в 18:51 часа

Календар

Решения

  • № 282-ЕП / 29.05.2019

    относно: определяне на членове на РИК, които да подпишат протокол за предаване на пликовете по т. 1 с книжата в тях, съгласно Решение № 243-ЕП от 02.05.2019 г. на ЦИК.

  • № 281-ЕП / 27.05.2019

    относно: анулиране на издадена потвърден приемно-предавателни разписки.

  • № 280-ЕП / 27.05.2019

    относно: приемане на протокол за отчитане на изборните резултати в СИК 20340051 със сработени контроли.

всички решения