Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 269-ЕП
Хасково, 26.05.2019

ОТНОСНО: Постъпила жалба от Ленко Николов Петканин представляващ „Коалиция БСП за България“.

Постъпила е жалба вх.№ 405 от 26.05.2019год. – 15,30 часа от от Ленко Николов Петканин  представляващ „Коалиция БСП за България“, за нарушение на ИК, затова,че в СИК 291900015 са разлепени плакати / агитационни материали/ в подкрепа на ДПС непосредствено до входа на секцията.

             РИК 29-Хасково извърши проверка по телефон, като се свърза със секретаря на СИК 291900015 Николай Недялков Христов от квотата на БСП, който заяви, че непосредствено до изборното помещение няма налични агитационни материали на партия. По негови думи в близост под 50метра съществуват останки от отстранени агитационни материали от които не става ясно в подкрепа на коя партия са същите.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Хасково

 

РЕШИ:

Да се дадат указания на СИК 291900015 да отстрани остатъците от агитационните материали.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 26.05.2019 в 18:47 часа

Календар

Решения

  • № 282-ЕП / 29.05.2019

    относно: определяне на членове на РИК, които да подпишат протокол за предаване на пликовете по т. 1 с книжата в тях, съгласно Решение № 243-ЕП от 02.05.2019 г. на ЦИК.

  • № 281-ЕП / 27.05.2019

    относно: анулиране на издадена потвърден приемно-предавателни разписки.

  • № 280-ЕП / 27.05.2019

    относно: приемане на протокол за отчитане на изборните резултати в СИК 20340051 със сработени контроли.

всички решения