Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 268-ЕП
Хасково, 26.05.2019

ОТНОСНО: Постъпила жалба от ПП „Възраждане“ за нарушение в СИК 293300006

Постъпила е жалба вх.№ 401 от 26.05.2019год. – 14,00 часа от Николай Делчев Георгиев  пълномощник на партията – Харманли, за нарушение на ИК, затова, че председател на СИК- Харманли  Милена Митева допуска лица с  повредени лични документи да гласуват.

РИК 29-Хасково извърши проверка на валидността на пълномощника, също и на лицето Милена Митева, която е председател  в СИК № 293300006 и се установи, че жалбата е неоснователна и  даде указания на СИК да прекрати закононарушението.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Хасково

 

РЕШИ:

Да се дадат указания на СИК 293300006 да прекрати закононарушението.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 26.05.2019 в 15:34 часа

Календар

Решения

  • № 282-ЕП / 29.05.2019

    относно: определяне на членове на РИК, които да подпишат протокол за предаване на пликовете по т. 1 с книжата в тях, съгласно Решение № 243-ЕП от 02.05.2019 г. на ЦИК.

  • № 281-ЕП / 27.05.2019

    относно: анулиране на издадена потвърден приемно-предавателни разписки.

  • № 280-ЕП / 27.05.2019

    относно: приемане на протокол за отчитане на изборните резултати в СИК 20340051 със сработени контроли.

всички решения