Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 267-ЕП
Хасково, 26.05.2019

ОТНОСНО: Постъпила Жалба и уведомително писмо - Сигнал от МВР ХАСКОВО

Постъпила Жалба №398/2019г. от Станимир Димитров Стоянов и уведомително писмо – Сигнал с вх.№376/25.05.2019г. от МВР ХАСКОВО , касаещи един и същ случай за нарушение на ИК, затова, че на две дървени къщички собственост на Община Хасково използвани за търговски цели, неработещи към момента на проверката, разположени между ресторант „Одрин“ и ресторант „Плаза“ за закрепени с телбод два плаката с размери около 250 на 100см на лицевата част на едната къщичка с изобразен образ на бившия депутат от Народното събрание Делян Добрев и други лица, а на другата къщичка е поставен плакат с размери около 200 на 250см с изобразен образ на кандидат депутат за Европейския парламент Елена Йончева. Не са били установени лица преки свидетел на твърдяното в подадения сигнал. За случая е уведомен дежурния прокурор.

РИК 29-Хасково извърши проверка  и установи, че посочените за нарушение места са извън посочените в Заповед №546 от 24.04.2019г. места за поставяне на  агитационни материали.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Хасково

 

РЕШИ:

Да се дадат указания на Община Хасково да премахне въпросните агитационни материали, тъй като са в нарушение на ИК и Заповед №546 от 24.04.2019г.

Да се изпрати копие от решението на кмета на община  - Хасково.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

* Публикувано на 26.05.2019 в 15:33 часа

Календар

Решения

  • № 282-ЕП / 29.05.2019

    относно: определяне на членове на РИК, които да подпишат протокол за предаване на пликовете по т. 1 с книжата в тях, съгласно Решение № 243-ЕП от 02.05.2019 г. на ЦИК.

  • № 281-ЕП / 27.05.2019

    относно: анулиране на издадена потвърден приемно-предавателни разписки.

  • № 280-ЕП / 27.05.2019

    относно: приемане на протокол за отчитане на изборните резултати в СИК 20340051 със сработени контроли.

всички решения