Заседания

Заседание от дата 18.10.2021 от 17:30 часа.

Решения

№ 65-ПВР/НС / 18.10.2021

ОТНОСНО : Приемане на изработени варианти на разпределение на членовете на СИК по партии и коалиции и ръководствата в тях в Община Хасково.

Календар

Решения

  • № 282-ЕП / 29.05.2019

    относно: определяне на членове на РИК, които да подпишат протокол за предаване на пликовете по т. 1 с книжата в тях, съгласно Решение № 243-ЕП от 02.05.2019 г. на ЦИК.

  • № 281-ЕП / 27.05.2019

    относно: анулиране на издадена потвърден приемно-предавателни разписки.

  • № 280-ЕП / 27.05.2019

    относно: приемане на протокол за отчитане на изборните резултати в СИК 20340051 със сработени контроли.

всички решения